Στην έρευνα αυτή αποτυπώθηκαν οι απόψεις των Ελλήνων για τα θέματα της επικαιρότητας με αφετηρία τα πεδία της πυρηνικής απειλής, της ανοικτής σύγκρουσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας με τον αυταρχισμό και τον ολοκληρωτισμό, της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού, της προοπτικής μιας ύφεσης, της αλλαγής της νομισματικής πολιτικής με αύξηση επιτοκίων και τερματισμό της ποσοτικής χαλάρωσης, της όξυνσης της κλιματικής κρίσης, της πανδημίας, της διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της δυσλειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και των εστιών κρίσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.