Αυτό περίπου περιέγραψε και ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα τουρισμού Σπύρος Πέγκας.