Βεβαίως οι τοπικές-δημοτικές Αρχές της Μυκόνου, αλλά και η αστυνομία κοιμούνται ύπνο βαθύ...
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.