ΠΑΤΡΑ : Η γεν. συν'ελευση των μεριδιούχων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας

Ανακοινώνεται ότι η ενημερωτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιείτο αύριο Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών (Πλ. Γεωργίου Α΄ , αριθ. 25α), αναβάλλεται λόγω έκτακτου τεχνικού κωλύματος για την επόμενη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Τα θέματα συζήτησης είναι τα εξής:


1. Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Συλλόγου σχετικά με την προάσπιση των συμφερόντων των μεριδιούχων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας.
2. Προγραμματισμός νομικών ενεργειών για την κατοχύρωση δικαιωμάτων των μεριδιούχων.
Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί οπωσδήποτε ανεξαρτήτως απαρτίας δεδομένου ότι είναι η δεύτερη.
ΠΑΤΡΑ 05.12.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου