ΠΑΤΡΑ : Πότε δεν ισχύει η τμηματική καταβολή της επιχορήγησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ’ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 22/6/2016
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (4399/2016) ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4441/2016 
 
   Με τον νόμο 4441/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227 Α/6.12.2016 και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 19 παράγραφος 5α, αντικαθίσταται «το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016, ως ακολούθως.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «οι ρυθμίσεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τα εκκρεμή αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση προκαταβολής, καταβολής του 50% η του συνόλου της επιχορήγησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν την δημοσίευση του παρόντος».
Αυτό σημαίνει ότι για  όσες επιχειρήσεις έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας πριν από την 22/6/2016 δεν ισχύει η τμηματική καταβολή της επιχορήγησης σε επτά ετήσιες δόσεις.
Συνεπώς όσον αφορά την καταβολή της επιχορήγησης ισχύει ότι αναφέρεται στην απόφαση υπαγωγής για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011
Το Επιμελητήριο Αχαϊας, εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την απόφαση αυτή που επιλύει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας σε πολλές επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις επενδύσεις τους, καθώς  έγκαιρα με σχετική επιστολή μας προς το Υπουργείο Οικονομία Ανάπτυξης και Τουρισμού, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 4399/2016 το είχαμε επισημάνει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου