ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ : Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Την Κυριακή 5 Μαρτίου, και ώρα 11.30, θα πραγματοποιηθεί ειδική ανοικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού    Συμβουλίου Ηπείρου, σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (και ειδικότερα των άρθρων 164,165 και 175),                   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Εκλογή μελών  Προεδρείου  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2) Εκλογή μελών  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

      3) Εκλογή μελών Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

      4) Εκλογή μελών Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων  Περιφέρειας Ηπείρου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου