ΠΑΤΡΑ : Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή της Παραλίας Προαστίου


Οδηγία προσωρινής απαγόρευσης κολύμβησης στην ακτή Δάφνη 1, της Παραλίας Προαστίου, του Δήμου Πατρέων εξέδωσε η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Η οδηγία εκδόθηκε μετά από ανάλυση δείγματος, στις 20/6/2017, που έδειξε υπερβάσεις από τα όρια της καλής ποιότητας, για τη πρόληψη της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση.


Σύσταση, επίσης, για προσωρινή αποφυγή κολύμβησης στην παράπλευρη ακτή Δάφνη 2 γίνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων, λόγω του ότι η ανάλυση του δείγματος έδειξε υπερβάσεις μεγαλύτερες του 30% από τα όρια της εξαιρετικής ποιότητας που κυμαίνονται μεταξύ των ορίων της εξαιρετικής και της καλής ποιότητας.
Η προσωρινή απαγόρευση και η προσωρινή σύσταση αποφυγής κολύμβησης στις ακτές Δάφνη 1 & Δάφνη 2 θα ισχύει έως ότου ολοκληρωθούν, από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, οι απαιτούμενες πρόσθετες δειγματοληψίες-αναλύσεις και διαπιστωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει, οπότε και θα προβεί άμεσα σε ενημέρωση του κοινού.
Στην εικόνα Google Earth διακρίνονται τα όρια των δύο περιοχών όπου διαπιστώθηκαν υπερβάσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου