ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Επιστολή διαμαρτυρίας


Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δρ. Δ.Δημητρίου, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μερόπη Τζούφη, σχετικά με την εκδήλωση το «ΕΠΑ.Λ.Λ Δημιουργεί - 2019» της 19-4-2019.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική επιστολή του Πρόεδρου Δρ. Δ.Δημητρίου: «Η Διοικητική Επιτροπή κατά την Συνεδρίασή της, θεώρησε ως χαρακτηριστική αστοχία της διοργάνωσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης, αφενός μεν την μη συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητήριου Ιωαννίνων στα Εγκαίνια της Έκθεσης, αλλά επίσης, και την μη συμμετοχή του στην παραπάνω συζήτηση…

…Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με τον Ν.4497/ ΦΕΚ/Α/171/13-11-17 αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και την επίσημη Ένωση όλων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΠΕ Ιωαννίνων και μέσα στους σκοπούς του καταγράφονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες, για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Αποτελεί δε, επίσημο εισηγητή προς την Πολιτεία για κάθε σχετικό θέμα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου