ΠΑΤΡΑ : Νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής των Μ.Π.Α.


Η Ο.Ε των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 ανακοινώνει την νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής.
ΣαραντόπουλοςΦώτιος    -Πρόεδρος                            
Δούρος                Θεόδωρος           - Αντιπρόεδρος
Κανελλάκης Νικόλαος          - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Μαλαμής            Κωνσταντίνος
Πάλμου                Ουρανία
Καραμπέτσος    Γεώργιος
Τσονάκα              Αγγελική
Μελισσαροπούλου- Αντύπα      Μαρία
Μωραϊτη             Ευσταθία
Ροζής    Άγγελος
Πετρόπουλος    Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος    Παναγιώτης
Καρπέτας            Κωνσταντίνος
Ηρακλής              Κελλάς
Καλογερόπουλος            Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου              Δήμητρα
Γρηγόρης            Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου