ΠΑΤΡΑ : Δημοτικό Συμβούλιο την 30η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει την 30η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

1.      Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης  Δήμων (ΠΕΔ).
2.      Έκθεση Γ΄ Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 (σχετική η αριθ. 486/2019 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 
 
3.      Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
4.      Καθορισμός   του  κωδικού  του  προϋπολογισμού  έτους  2019  που  είναι δεκτικός  στην έκδοση χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής (πληρωμή παραβόλου για Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
5.         Έγκριση του από 7-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον εξωραϊσμό παραλιών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
6.         Έγκριση του από 10-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτιώσεις- συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
7.         Έγκριση του από 15-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτιώσεις- συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
8.         Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών «Ταχυμεταφορά εγγράφων, δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού και «Συντήρηση της διασύνδεσης στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην πλαζ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
9.         Έγκριση των αριθ. 45 και 16/18-10-2019 πρωτοκόλλων οριστικής  ποσοτικής και ποιοτικής  παραλαβής των υπηρεσιών «Σχεδιασμός και Οργάνωση εκδηλώσεων- διοργανώσεων του Δήμου Πατρέων και «Βιντεοσκόπηση έργων και εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
10.  Έγκριση  του από 10-10-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής  της υπηρεσίας  «Συντήρηση ιστορικών χώρων (ιεροί ναοί κλπ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).


          
                                                  Ο  Πρόεδρος
                                                   του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                   Παναγιώτης Μελάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου