ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ: Σεμινάριο Παραγωγικής Μάθησης

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδoς, στηρίζοντας τις δράσεις πρόληψης μέσα στις σχολικές μονάδες για τη διατήρηση μιας «υγιούς» μαθητικής κοινότητας που χαρακτηρίζεται από σεβασμό στην ισότητα, στη διαφορετικότητα, στη φιλική συνύπαρξη των μαθητών μεταξύ τους και στην αποφυγή του ρατσισμού και των προκαταλήψεων συνεργάζεται με την Κίνηση «Πρόταση».






 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 14 έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 σεμινάριο με θέμα: «Γνωριμία με την Παραγωγική Μάθηση» που διοργανώνουν η Κίνηση «Πρόταση» με το διεθνές δίκτυο INEPS (International Networkof Productive Learning schools and projects).
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδoς (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) και θα υλοποιηθεί στους χώρους της Κίνησης «Πρόταση». Τα προγράμματα Παραγωγικής Μάθησης στην Ευρώπη και την Αμερική εισάγουν ένα μοντέλο μάθησης που στοχεύει στην ουσιαστική συμμετοχή του μαθητή σε αυτή και στην πραγματοποίηση των στόχων και οραμάτων του. Η «Πρόταση» συνεργάζεται με το δίκτυο του INEPS από το 1996, καθώς η Παραγωγική Μάθηση συνδέεται άμεσα με την πρόληψη της σχολικής κοινότητας.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν στους Έλληνες Συντονιστές ΠΕ.Κ.Ε.Σ οι μεθοδολογίες, τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Παραγωγικής Μάθησης στη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία και την Ισπανία. Πέρα από την ενημέρωση, επιδιώκεται και η ανάπτυξη συνεργασιών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ με τα ευρωπαϊκά σχολεία και προγράμματα που εφαρμόζουν την Παραγωγική Μάθηση ώστε το μοντέλο αυτό να προταθεί και στην Ελληνική Εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου