ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακού Συμβουλίου

 Τη Δευτέρα  (23)  Δεκεμβρίου  2019,  και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων των 16ης/15-11-2019 (ειδικής), 17ης/ 15-11-2019 (κατεπείγουσας) και 18ης /28-11-2019 (τακτικής) συνεδριάσεων Π.Σ.
 2. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020
 (εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού )
 3. Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)  

4. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.)

5. Σχετικά με υποβολή αιτήματος των εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε προσφυγικές ροές (Β΄ Κύκλος, Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 9/2017)

6. Ορισμός της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως φορέα λειτουργίας της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

(εισήγηση: η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου