ΠΑΤΡΑ : Εκπαίδευση δημιουργικών επιχειρηματιών

Ξεκίνησε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα πέντε τοπικά εργαστήρια (Atelier) προς δημιουργικούς επιχειρηματίες της περιοχής για την συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο – TRACES. Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας που είναι εταίρος του έργου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα και των πέντε Atelier


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2020, από τα τοπικά Atelier. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων για να επιλεγούν οι συνολικά 25 ομάδες δημιουργών  (5 από κάθε Atelier) που θα εκπαιδευτούν στο δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020. 
Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται στην καινοτομία της δραστηριότητας, στην ωριμότητα υλοποίησης του εγχειρήματος και στην σύσταση της ομάδας εργασίας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης (με ένα email) στο τοπικό Atelier που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από την πρόσκληση.
Η εκπαίδευση των δημιουργικών επιχειρηματιών που θα επιλεγούν, θα περιλαμβάνει την παροχή βασικών δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες δημιουργούς που θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας. Ενδεικτικά, θα εκπαιδευτούν στους παρακάτω τομείς: Ενίσχυση δημιουργικής ταυτότητας, βασικά στοιχεία management,  επιχειρηματικό σχεδιασμό - εφαρμογή και κατακύρωση, πελατειακές σχέσεις, χρηματοδότηση της εταιρείας, crowdfunding: δημιουργία της κατάλληλης εκστρατείας κ.ά. Η εκπαίδευση κάθε ομάδας θα είναι προσαρμοσμένη στην δημιουργική ιδέα της και θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές της. Για την υποστήριξη των ιδεών θα διοργανώνονται ομαδικές συνεδριάσεις για τα μέλη του προγράμματος.
Είναι σημαντικό ότι μετά τη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα τοπικά Atelier θα προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης στους δημιουργικούς επιχειρηματίες και τις ομάδες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τα Atelier που θα εκπαιδεύσουν τις δημιουργικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν είναι τα εξής: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ, POS4Work-Coworking/Startups/Innovation (Αθανάσιος Νικ. Κοσκινάς), Art in Progress, Βιομηχανία Θεατρικών Πραγμάτων (Λιθογραφείον), Αριστείδης Σπ. Σταθόπουλος (Κατασκευή Εορταστικών – Αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών).
Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο TRACES, του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1 “Innovation and Competitiveness”, Ειδικός Στόχος 1.2 – “Supporting the incubation of innovative specialized micro and small enterprises in thematic sectors of interest to the Programme Area”).
Στο Εταιρικό Σχήμα μετέχουν από την πλευρά της Ιταλίας οι: University of Salento, Technopolis Science and Technology Park Scrl, Creative Apulia Cluster Association. Στο πλαίσιο του TRACES οι Περιφέρειες Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας έχουν ως στόχο να προωθήσουν την ενεργοποίηση ενός προγράμματος επιτάχυνσης για την υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των επιχειρηματιών στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούνται 10 τοπικά Atelier, που θα λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, 5 στην Απουλία και 5 στη Δυτική Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου