ΠΑΤΡΑ : Συνεδρίασε η νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα


Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε η 1Η Σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» για το 2020, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη και τη συμμετοχή των μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τοπικοί Φορείς της επιχειρηματικότητας, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και  αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 
 
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Αντιπεριφερειάρχης απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη και έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δικτύου. 
Έπειτα ενημέρωσε τα μέλη για την πρόοδο του έργου ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αερίου, αναφέροντας πως πρόκειται πολύ σύντομα να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και συνυπευθυνότητα, ώστε το φυσικό αέριο να αποτελέσει πραγματικότητα για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά της Περιφέρειας.
Ακολούθησε εισήγηση της Λένας Τσιπούρη (καθηγήτρια ΕΚΠΑ) για την παρουσίαση των Επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στην Δυτική Ελλάδα όπου αναδείχτηκε η δυναμική τομέων της οικονομίας όπως η Τεχνολογία των Υπολογιστικών συστημάτων και της Αγροδιατροφής που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν σε επίπεδο Περιφέρειας τα επόμενα χρόνια.
Στη συνέχεια,  ο Παντελής Νικολαΐδης εκ μέρους του υπουργείου  Εσωτερικών και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παρουσίασε  την πρωτοβουλία του ReBrain Greece. Αποτελεί ένα πλέγμα δράσεων που στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αποκτήσει τις ικανότητες εκείνες που χρειάζεται η νέα εποχή της επιχειρηματικότητας που βασίζεται σε τεχνολογίες υπολογιστών και ανάλυσης δεδομένων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που θα υιοθετήσει την πρωτοβουλία, μετά από συζήτηση και σχεδιασμό με τους τοπικούς φορείς. Προς αυτ την κατεύθυνση θα υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας.
Ακολούθησε διάλογος σχετικά με τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τα μελλοντικά επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και να δράσουν πολλαπλασιαστικά για την τοπική οικονομία.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε ο ορισμός του Δημητρίου Μπαρμπούνη ως συντονιστή των δράσεων του δικτύου. Επίσης, συγκροτείται ομάδας εργασίας που προσεχώς θα παρουσιάσει εισήγηση για τις μεταφορές στην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της οποίας προσφέρθηκε να ηγηθεί η Μαρία Κυριακοπούλου, στέλεχος με εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου