ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων


Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για το Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2019έγιναν573 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 147 διαγραφές,συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.
Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών, σε σύγκριση με το έτος 2018 ,είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2019.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2018στην ίδρυση Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.), Ομορρύθμων Εταιριών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.), καθώςεπίσηςκαι μια μικρή πτώση των ΑτομικώνΕπιχειρήσεων το έτος 2019.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2018
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2019
ΙΣΟΖΥΓΙΟ                2018     -    2019
ΑΕ
3
5
ΑΕ
1
2
2
3
ΑΤΟΜΙΚΗ
340
327
ΑΤΟΜΙΚΗ
108
86
232
241
ΕΕ
35
70
ΕΕ
13
17
22
53
ΕΠΕ
3
5
ΕΠΕ
0
0
3
5
ΜΟΝ. ΕΠΕ
0
0
ΜΟΝ. ΕΠΕ
0
2
0
-2
ΙΚΕ
70
103
ΙΚΕ
1
5
69
98
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
1
0
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
2
2
-1
-2
ΟΕ
48
62
ΟΕ
13
32
35
30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0
0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0
1
0
-1
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
0
1
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
0
0
0
1
ΣΥΝΟΛΟ
500
573

138
147
362
426

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου