ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SMART CITY OF PATRAS: Καινοτομία στις κατασκευές

Το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του Διαγωνισμού Ιδεών που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου PIT STOP «Innovation Pathways for Urban development – Διαδρομές καινοτομίας για την αστική ανάπτυξη» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg Greece - Italy 2014-2020, με στόχο την υποστήριξη και προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. 

 
Μέσω του έργου, θα δημιουργηθούν νέες θερμοκοιτίδες - χώροι υψηλής τεχνολογίας (PIT STOP LABS) για την υποστήριξη πιλοτικών start-up σχεδίων, τα οποία θα είναι ικανά δώσουν λύσεις στα υπάρχοντα τεχνολογικά προβλήματα και προσκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος και στην υλοποίηση δράσεων έξυπνης πόλης για την περιοχή της Πάτρας.    
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τους όρους του διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών αλλά και τις προκλήσεις/προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην ενσωμάτωση καινοτομιών και τεχνολογιών για την κατασκευή έξυπνων υποδομών τις οποίες θα κληθούν να επιλύσουν με τις ιδέες τους.  
Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους με καινοτόμες ιδέες, startups και υφιστάμενες επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και κατασκευών, στην επιστημονική κοινότητα, σε δημόσιους φορείς, καθώς και στο ευρύ κοινό.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/01/2020 στις 18:00 στο ειδικά διαμορφωμένο PIT STOP LAB στον 2ο όροφο του κτιρίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την εκδήλωση: Επιμελητήριο Αχαΐας,  Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα / Τηλ. 2610. 241 244. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου