Μπορεί η Δυτική Ελλάδα να σημείωσε αύξηση της επισκεψιμότητας της το 2018, απόρροια της λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού, όμως με βάση τα στοιχεία που έχει καταγράψει έρευνα του ινστιτούτου του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, εξακολουθεί να έχει ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό τουρισμού στην χώρα. 
Το ποσοστό αυτό συνάδει με το 1% των εισπράξεων και το 2% των επισκέψεων και τη βάζει στην λίστα των περιφερειών της χώρας που εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, όπως αυτές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, περιοχές δηλαδή που στηρίζονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, παρά σε αυτό των υπηρεσιών.


Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά και στο θέμα της απασχόλησης, στον τομέα δηλαδή των υπηρεσιών, των επαγγελμάτων που ασχολούνται με τον τουριστικό κλάδο (ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης κτλ), παρόλο που τα τελευταία χρόνια, από το 2013 έως και το 2018 έχει σημειωθεί μία αύξηση της τάξεως του 37%. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σημείωσε αύξηση επισκεπτών, σε σύγκριση με το 2016, κατά 36% (από 513 χιλ. σε 699 χιλ.) αλλά και αύξηση τουριστικών εισπράξεων κατά 46% (από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ). Την διετία 2016 - 2018, οι αφίξεις στην Δυτική Ελλάδα ήταν 699.000 (36%), οι εισπράξεις 212 εκατ. ευρώ (46%) και η μέση δαπάνη 303 ευρώ (7%).
Αντίθετα στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου, σε μία γειτονική περιοχή που προσφέρεται για συγκρίσεις, ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα, για το ίδιο διάστημα οι αφίξεις ήταν 886.000 (5%), οι εισπράξεις 415 εκατ. ευρώ (8,5%) και η μέση δαπάνη 470 ευρώ (22%).
Ποσοστά αρκετά καλύτερα από την δική μας Περιφέρεια που έχει το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Αρχαίας Ολυμπίας, ενός τόπου μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στοιχεία που θα πρέπει να προβληματίσουν όλους μας και κυρίως τις αρχές, τους φορείς, αλλά και τους επαγγελματικούς κλάδους της περιοχής που θα πρέπει να κινηθούν αναλόγως.
Πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο τουρισμός καλώς ή κακώς είναι ο  βασικότερος πυλώνας για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος.