Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι δείκτες της πτώσης!

Του Δ. Αβραμίδη- Από την έντυπη έκδοση της "Γνώμης"
Τι ακριβώς συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ποια είναι τελικώς η πραγματική του θέση στα συστήματα διεθνούς κατάταξης των Πανεπιστημίων;
Το ίδιο το Πανεπιστήμιο, για την ακρίβεια οι πρυτανικές του αρχές, δηλώνoυνικανοποίηση ανακοινώνοντας ότι στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020, το Πανεπιστήμιο Πατρών βρέθηκε στη 399η θέση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια όλου του κόσμου στην κατάταξη TransparentRanking, ενώ τον Ιούλιο του 2019, στην ίδια κατάταξη, βρίσκονταν στην 417η θέση. Συνεπώς προκύπτει η εντύπωση μιας ανοδικής πορείας.


Είναι όμως ακριβής αυτή η εικόνα ή μήπως έγινε επιλεκτική χρήση ορισμένων μόνο στοιχείων;
Το ακριβές είναι ότι τα πανεπιστήμια στο εν λόγω σύστημα κατάταξης, αξιολογούνται με τέσσερις δείκτες οι οποίοι και συνεκτιμώνται. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Πατρών στη γενική κατάταξη, τον Ιανουάριο του 2020 υποχώρησε στην 572η θέση, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 βρίσκονταν στη 530η θέση. Ακόμα χειρότερα, το 2018 το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην ίδια πάντα κατάταξη βρίσκονταν στην 486η θέση.
Απλώς οι πρυτανικές αρχές χρησιμοποίησαν ένα μόνο από τους τους τέσσερις δείκτες, αυτόν που αποτυπώνει τη απήχηση του ερευνητικού έργου που διεξάγεται σε ένα πανεπιστήμιο, και αγνόησε τους άλλους τρεις, προκειμένου να καλλιεργήσει την εικόνα της ανοδικής πορείας.
Η πραγματικότητα είναι μάλλον δυσάρεστη. Μέσα σε τρία χρόνια (2018-2020) το Πανεπιστήμιο Πατρών υποχώρησε στη γενική του κατάταξη κατά 86 θέσεις, πήγε δηλαδή από την 486η στη 572η θέση.
Αν λοιπόν η θέση που καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο στις διεθνείς λίστες κατάταξης αποτελεί κρίσιμο δείκτη, τότε το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται σε πτωτική πορεία.
Αν μάλιστα στις επόμενες αξιολογήσεις συνυπολογιστεί και η απορρόφηση τμημάτων του ΤΕΙ, τότε είναι πολύ πιθανό ή μάλλον βέβαιο, ότι η κατάταξη του Πανεπιστημίου θα πάει ακόμα πιο χαμηλά.

Μείζον θέμα ενόψει πρυτανικών
Το θέμα αυτό αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ζήτημα ενόψει και των πρυτανικών εκλογών του προσεχούς Μαϊου.
Τότε δηλαδή που θα αποδειχθεί αν το Πανεπιστήμιο θα ακολουθήσει αυτήν την πτωτική πορεία ή αν θα υπάρξουν δυνάμεις που θα είναι σε θέση να αναστρέψουν αυτήν την πορεία και να το οδηγήσουν,σε μια νέα πορεία που θα θεραπεύσει παθογένειές του, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και προσωπικούς υπολογισμούς.
Άλλωστε, δεδομένης της  σημαντικής επίδρασης του Πανεπιστημίου στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, το ενδιαφέρον για την πορεία του ξεφεύγει από  το στενό ακαδημαϊκό χώρο και διαχέεται στην κοινωνία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου