ΤΡΙΠΟΛΗ/ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με τον Περιφερειάρχη Π. Νίκα, Αντιπεριφερειάρχες και Υπηρεσιακούς παράγοντες τον Σεπτέμβριο του 2019, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάληψης του ρόλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) με την Περιφέρεια Πελοποννήσου από την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Επιμελητηρίων.
 Μια νέα συνεργασία που δίνει λύση στην απεμπλοκή της απορρόφησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) και στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρειά μας, με δράσεις όπως: 
§  Ενίσχυση Ίδρυσης Επιχειρήσεων
§  Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Επιχειρήσεων
§  Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
§  Καινοτομία και Ανάπτυξη νέων προϊόντων
§  Ενίσχυση επιχειρήσεων για προβολή και προώθηση προϊόντων σε Αγορές του Εξωτερικού
Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 33.170.000€ από το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020».
Η ουσιαστική αναβάθμιση είναι αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με την ελπίδα ότι στο μέλλον θα διευρυνθεί με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων συνθήκων για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Περιφέρειά μας.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου