ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ : Αύριο Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη


 Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 συνεδριάζει ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ το Περιφερειακό Συμβούλιο με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:  

Α.Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  2ηςκαι 3ης/4-3-2020  συνεδρίασης  Π.Σ.

Β. 1.  Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου,  οικ. έτους 2020
(εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)

2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024  της Περιφέρειας Ηπείρου
(εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)

     3.Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από το χθ 7+700 της 32α Επαρχιακής Οδού « Μπουραζάνι – Μολυβδοσκέπαστο»
 Δήμου Κόνιτσας έως τα όρια του οικισμού Κεφαλοβρύσου Δήμου Πωγωνίου ως Επαρχιακής.
(εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)

     4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
(εισήγηση: η Δ/νση Δημόσιας Υγείας)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου