ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Απόφαση Περιφερειάρχη , Νεκτάριου Φαρμάκη, για τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΔΕ και την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών


Περιορισμένη προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (και μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία), εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων της ΠΔΕ, αναστολή όλων των εξεταστικών διαδικασιών (π.χ. άδειες οδήγησης) και ελέγχων ΚΤΕΟ με παράλληλη παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου, καθώς επίσης οδηγίες για την προστασία των ευπαθών ομάδων, περιγράφονται μεταξύ άλλων στην απόφαση που υπέγραψε ,  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης, στα πλαίσια περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της δημόσιας υγείας, βάσει των νόμων και διατάξεων που έχουν τεθεί σε ισχύ από το Ελληνικό Κράτος και τα αρμόδια Υπουργεία.
 
Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση, συστήνεται Επιτελική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης στην ΠΔΕ, ενώ παράλληλα δίνονται και τα τηλέφωνα των Γενικών Διευθύνσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης.
Στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) συγκροτείται επιτελική ομάδα για την ενημέρωση και υποστήριξη του Περιφερειάρχη για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του COVID-19 αποτελούμενη από τους:
1.     Φαρμάκη Νεκτάριο – Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε.
2.     Σύρμο Γεώργιο – Εκτελεστικό Γραμματέα της Π.Δ.Ε.
3.     Κόλλαρη Κων/νο – Προϊστάμενο Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Δ.Ε.
4.     Πλώτα Γεωργία  - Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
5.     Γυφτάκη Νικόλαο – Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
6.     Λάμπο Θεόδωρο – Δ/ντή Δημόσιας Υγείας
Στην παραπάνω Ομάδα δύνανται να συμμετέχουν και οι Χωρικοί ή Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες ή και Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Δ/νσης ή Τμήματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων  που προκύπτουν και αφορούν την λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. , καθώς και την λήψη πρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 Επικοινωνία Πολιτών
Για την διευκόλυνσή τους οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα ανάλογα με την υπηρεσία που θέλουν να εξυπηρετηθούν:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :
261361342 (ΑΧΑΪΑ), 26313633102(ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621360358 (ΗΛΕΙΑ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :
2613613450, 452 (ΑΧΑΪΑ), 2631361140 (ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621,61510 (ΗΛΕΙΑ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ:
2613613701 (ΑΧΑΪΑ), 2631361112(ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621360149 (ΗΛΕΙΑ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:
2613620473(ΑΧΑΪΑ), 2631363112(ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621363121 (ΗΛΕΙΑ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ:
2613620720,749,751,714(ΑΧΑΪΑ), 2631361604,681 (ΑΙΤ/ΝΙΑ),                                          2621360467,453 (ΗΛΕΙΑ)
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:  
2613613268
Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ :
2613613610
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
2613613600 (ΑΧΑΪΑ), 2631361649 (ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621360226 (ΗΛΕΙΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου