ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Εργασίες ανάπλασης των εισόδων / εξόδων της Πάτρας, του Πύργου και του Αγρινίου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στα πλαίσια της αναβάθμισης του εθνικού οδικού δικτύου που ανήκει στην αρμοδιότητά της έχει εκπονήσει μελέτη για την συντήρηση και αποκατάσταση των εισόδων – εξόδων των πόλεων της Πάτρας, του Πύργου και του Αγρινίου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης, με στόχο την έναρξη των εργασιών μέχρι το τέλος της άνοιξης.


 
Οι εργασίες που προβλέπονται στην Πάτρα, για το τμήμα από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου (κόμβος Κουρτέση) μέχρι και το ύψος της Διγενή Ακρίτα – σε μήκος 3 χλμ περίπου – προβλέπουν μεταξύ άλλων την καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και της διαχωριστικής νησίδας συμπεριλαμβανομένων των κρασπέδων και των ρείθρων. Θα τοποθετηθούν  νέα κράσπεδα και ρείθρα και θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια, ενώ στις θέσεις όπου υπάρχουν φρεάτια υπηρεσιών και φορέων (π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, κλπ) θα τοποθετηθούν ανάλογες πλάκες σήμανσης. Επίσης, σε κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις θα φυτευτούν δέντρα σε όλο το μήκος του δρόμου και θα τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα ποτίσματος φυτών. Παράλληλα θα γίνει έλεγχος λειτουργίας και αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς επίσης εργασίες νέας ασφαλτόστρωσης.
Αντίστοιχου επιπέδου εργασίες, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, θα πραγματοποιηθούν στις εισόδους – εξόδους των πόλεων του Πύργου και του Αγρινίου.
Στόχος είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των εισόδων και εξόδων των πόλεων και η, κατά το δυνατόν, αποτροπή της παράνομης στάθμευσης με την κατάργηση των αυθαιρέτων εισόδων και παρεμβάσεων στα πεζοδρόμια.
Στα πλαίσια αυτά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καλεί, έως τις 15 Απριλίου 2020, τους ιδιοκτήτες κτιρίων και καταστημάτων που βρίσκονται επί της εθνικής οδού Πατρών – Αθηνών και οι οποίοι έχουν εγκεκριμένες νόμιμες εισόδους, να τις υποβάλλουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1), προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Ομοίως, καλούνται μέχρι την ίδια ημερομηνία, όσοι επιθυμούν και έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για έγκριση εισόδου – εξόδου, που θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, ώστε όσες από αυτές εγκριθούν να ληφθούν επίσης υπόψη κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου