ΠΑΤΡΑ : ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Με την από 27/3/2020 επιστολή μας έχουμε ζητήσει την ενεργή και άμεση στήριξη του Δήμου στις τοπικές επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση και γι΄αυτόν τον λόγο επανερχόμαστε στα αιτήματα μας που θεωρούμε άκρως απαραίτητα ούτως ώστε να συμβάλει η Δημοτική αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στον μετριασμό των οδυνηρών επιπτώσεων στην τοπική οικονομία λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
Υπενθυμίζουμε ότι με το υπ΄αριθμ. Α68 της 20/03/2020 ΦΕΚ άρθρο 37 δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, να στηρίξουν την τοπική οικονομία της πόλης με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.


Παρακαλούμε για την άμεση στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με μέτρα που θα βοηθήσουν στο να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις μας:
• Οι επιχειρήσεις να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη για την πάσης φύσεως κατάληψη σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης και με τα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, και τα πάγια στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή ή η περιορισμένη λειτουργία τους. Να προβλεφθεί επίσης μείωση σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Σε όσους έχουν την δυνατότητα εμπρόθεσμης εξόφλησης, ή εξόφλησης τυχόν υπολοίπων να υπάρξει έκπτωση της τάξης του 25%.
• Απαλλαγή της καταβολής των μηνιαίων μισθωμάτων για δημοτικούς χώρους που εκμισθώνονται από τον Δήμο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές ή πλήττονται και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή ή η περιορισμένη λειτουργίας τους.
Να προβλεφθεί μείωση σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον ενός έτους. Ειδικά για τα σχολικά κυλικεία αφαίρεση της 2ης δόσης για την
σχολ. χρονιά 2019 – 2020.
• Αναστολή καταβολής των μηνιαίων ρυθμισμένων οφειλών – δόσεων, για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.
• Όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, αυτά να
συμψηφιστούν.
Η Δημοτική αρχή, λόγω και της μεγάλης οικονομικής ζημιάς που υπέστη η πόλη με την
ακύρωση του Πατρινού Καρναβαλιού, να αναλάβει να στείλει επιστολή-ψήφισμα προς
όλα τα συναρμόδια Υπουργεία με αίτημα να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του
επιδόματος των 800€ και των λοιπών ευεργετημάτων όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
μικροπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών καθώς και αγρότες και αλιείς που αποτελούν
σημαντικό μέρος του παραγωγικού ιστού του Δήμου μας .
Ακόμη αναπτυξιακά έργα ζωτικής σημασίας για την οικονομία της πόλη και της
περιοχής όπως η Πατρών- Πύργου, το Τραίνο, το φράγμα Πείρου Παραπείρου πρέπει
να προχωρήσουν άμεσα για την δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και για την
βελτίωση και την μείωση του κόστους διαβίωσης των πολιτών της Πάτρας
Ζητάμε την έμπρακτη και ενεργή στήριξή σας στα αιτήματα μας προς την πολιτεία για
τα αναγκαία γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να
μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να ξανασηκώσουν ρολά και να μην έχουμε οικονομική
καταστροφή και έκρηξη της ανεργίας. Από την μεριά μας είμαστε πρόθυμοι να
συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε θετικά με τις προτάσεις μας στην επιτροπή
διαβούλευσης είτε άλλη επιτροπή που τυχόν συσταθεί για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της πόλης.
Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε την απάντηση και τις ενέργειες σας.
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος
Ζαφειρόπουλος Κων/νος
Ο Γεν. Γραμματέας
Μακρής Ευθύμιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου