Ενημέρωση Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Παράταση προθεσμιών ειδικού μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έως 30/06/2020
 Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του ότι συμπεριλήφθηκε στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  ΦΕΚ 75Α/30-03-2020 στο άρθρο 9, η παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου Ν. 4583/2018, έως 30/06/2020. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών και για την προσκόμιση των βεβαιώσεων ετήσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήταν η 31/03/2020. Η προοπτική μη παράτασής της, θα έφερνε στη δυσάρεστη θέση να χάσουν την άδειά τους  και να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας, πολλοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.Στην ιστοσελίδα του Επιμελητήριου Αρκαδίας www.arcadianet.gr στην ειδική ενότητα “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ» μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου