ΠΑΤΡΑ : Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο

Η συνεδριαση θα πραγματοποίηθεί την 29η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 με τα παρακάτω  θέματα:
 1.     Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης δημοτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου , Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
2.     Κινητοποιήσεις με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με: α) τη διέλευση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη μας και β) την κατασκευή του νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου από Πάτρα για Πύργο – Τσακώνα (εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 
3.     Έγκριση της 1ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας).
4.     Έγκριση της 1ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και   Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας).
5.     Έγκριση της 4ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας).
6.     Παράταση ισχύος της Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας του Δήμου Πατρέων με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ», (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος  - Αρμ. Δ/ντής).
7.     Καταγγελία τη σύμβασης παραχώρησης χρήσης (μίσθωση) με αντάλλαγμα μεταξύ Δήμου Πατρέων και της εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασόπουλος Πελοπίδας ΕΠΕ» για το κατάστημα με την επωνυμία «ΘΕΑΤΡΑΚΙ» που βρίσκεται εντός του θαλασσίου αστικού μετώπου Πατρών, λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου διάρκειας της σύμβασης. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
8.     Καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης χρήσης (μίσθωση) με αντάλλαγμα μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας Κυριακής Τζιβιέρη για το κατάστημα με την επωνυμία «MARE MARE» που βρίσκεται εντός του θαλασσίου αστικού μετώπου Πατρών λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου και της νόμιμης διάρκειας της σύμβασης. Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
9.     Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος  - Αρμ. Δ/ντής).
10.  Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 800/12-10-2018 απόφασης Δ.Σ. Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 της περιοχής «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σ.Π.Π.», ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου, Παρασκευής Αποστολοπούλου, Αδαμαντίας – Ηούς Αποστολοπούλου και Απόστολου Αποστολόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθ. 14/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
11.  Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξης) με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Πυροπροστασίας περιοχής Δασυλλίου Δήμου Πατρέων», στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο Μέτρο 8 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
12.  Έγκριση α) Απένταξης, από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων, του έργου «Shaping Fair Cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees flows. A campaign and advocacy project led and implemented by LAs», του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EuropeAid/ 151103/DH/ACT/Multi-4/LOT-4», μέσω αναμόρφωσης και β) επιστροφής της προκαταβολής ποσού 49.594,50 € (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής).
13.   Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
14. Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
15.  Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΧΩΡΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
16.   Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή Ι.Ν Αγγέλων και Αγίου Μηνά»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια). 
17.  Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια). 
18.   Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΧΩΡΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
19.  Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια). 
20.   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
21.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΩΧΟΡΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
22.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων (τακτικός και αναπληρωματικός), στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σκαγιοπουλείου Ορφανοτροφείου Πατρών (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
23.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΜΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια). 
24.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  - Αρμ. Δ/ντής). 
25.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Π. Λέμης  - Αρμ. Δ/ντές). 
26.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσίας «Συντήρηση Γηπέδων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  - Αρμ. Δ/ντής). 
27.   Έγκριση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσίών «Μυοκτονία και απεντόμωση στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης κτιρίων» και «Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  - Αρμ. Δ/ντής). 

  Ο  Πρόεδρος
                                                          του Δημοτικού Συμβουλίου
         Παναγιώτης Μελάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου