Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω επείγουσες οικονομικές διαδικασίες.


Αναστολή Πληρωμής Επιταγών από 31/03 έως και 31/05/2020.
Θα πρέπει μέχρι αύριο Τρίτη 07/04/2020 έως και το βράδυ να εισέλθετε στο e-Banking της τράπεζας της οποίας έχετε εκδώσει την επιταγή προκειμένου να δηλώσετε ηλεκτρονικά την αναστολή πληρωμής.
Για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρειάζεστε:
 
·         τον αριθμό λογαριασμού όπου σύρεται το αξιόγραφο
·         τον αριθμό του αξιόγραφου (επιταγής)
·         την ημερομηνία έκδοσης
·         το ποσό
·         τον ΑΦΜ σας.
myBusinessSupport

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport», μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, (Επιστρεπτέα Προκαταβολή) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).

Για την υπαγωγή στο δάνειο αυτό υα πρέπει η αίτηση να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 10/04/2020, εκτός και δοθεί παράταση, οπωσδήποτε κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να αναγραφεί ο τζίρος, έσοδα  (άνευ ΦΠΑ) για τον μήνα Μάρτιο 2020 για όσους έχουν Διπλογραφικά ( Γ κατηγορίας ) βιβλία και το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 για όσους έχουν απλογραφικά ( Β κατηγορίας ) βιβλία.

Πληροφορίες :
1. Το δάνειο αυτό το δίνει η ΑΑΔΕ και πληρώνεται σε αυτή όλο η μέρος ( για το μέρος θα εξαρτηθεί)
2. Θα εξοφληθεί σε 5 χρόνια , χαμηλότοκο (δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα το επιτόκιο) με 1 χρόνο περίοδο χάριτος.
3. Το ύψος του δανείου θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει μειωθεί ο τζίρος, το προσωπικό κλπ στοιχεία.
4. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 500.000 €
5. Θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό από 1-500 άτομα
6. Αναλαμβάνουν την δέσμευση να μην απολύσουν κατά την διάρκεια του προγράμματος προσωπικό ( ακριβής ημερομηνία δέσμευσης δεν έχει ανακοινωθεί) πλην των περιπτώσεων οικειοθελούς αποχώρησης η συνταξιοδότησης.

Έκπτωση 25% επί των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2020 των επαγγελματιών.

Για να σας δοθεί η έκπτωση του 25% επί των ατομικών εισφορών του μηνός Φεβρουαρίου 2020 θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 10/04/2020,
Να πληρωθούν οι εισφορές του Φεβρουαρίου 2020 μειωμένες κατά 25%.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου