Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στεγάζει άμεσα την ευαίσθητη υπηρεσία Εκπαίδευσης 2ου ΚΕΣΥ ΑχαΐαςΗ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές, ο οποίος θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 242/’96 (ΦΕΚ 179 Α/’96) για τη μίσθωση ακινήτου που πρόκειται να στεγάσει τις υπηρεσίες της δομής του 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας.
Οι αυξημένες ανάγκες παρέμβασης που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην εκπαιδευτική κοινότητα οδήγησαν στην ίδρυση και 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας από το προηγούμενο έτος, το οποίο όμως στερείται μέχρι σήμερα τον απαραίτητο χώρο λειτουργίας.
Μετά από αίτημα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης  ανέθεσε στον Βοηθό Περιφερειάρχη Ανδρέα Φίλια να συντονίσει τις διαδικασίες, ώστε να αρθούν οι δυσκολίες που υπήρχαν και με τη συνδρομή του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικών Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου να δρομολογηθεί η εξεύρεσης στέγης με την υπογραφή της διακήρυξης.

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και διακρίνονται σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών, ώστε να ακολουθούνται στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, όπως επίσης δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και  υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων.
Η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης τηρώντας τη δέσμευσή τους για άμεση ανταπόκριση στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα Παιδείας και ειδικότερα σε ότι αφορά τους μαθητές και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς και χρήζουν ειδική υποστήριξη από την πολιτεία, θα συνεχίσει να έχει ευήκοα ώτα και να παρεμβαίνει άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου