Το Λιμάνι της Πάτρας βασικός διαμετακομιστικός κόμβος στη Μεσόγειο


Το λιμάνι της Πάτρας έχει τις δυνατότητες να λειτουργήσει ως ισχυρός κόμβος συνδυασμένων μεταφορών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και να εισέλθει δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης.
Αν και βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο  αναζήτησης του νέου ρόλου του Λιμανιού, η διοίκηση του ΟΛΠΑ Α.Ε. παρακολουθεί στενά τις αλλαγές που συντελούνται στα μεταφορικά δίκτυα και τις εμπορικές μεταφορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιοεπίπεδο.Παναγιώτης Τσώνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΠΑ Α.Ε.


Το Λιμάνι της Πάτρας είναι ενταγμένο στον πυρήνα του κεντρικού δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών και χαρακτηρίζεται κόμβος συνδυασμένων μεταφορών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι η γεωγραφική θέση του, το μέγεθος της λιμενικής εγκατάστασης, η πλεονεκτική θέση του στο εθνικό οδικό δίκτυο, η εμπειρία πρακτόρευσης στην πόλη και η σημαντική παραγωγική ενδοχώρα.
Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο βασικός διαμετακομιστικός κόμβος στη Μεσόγειο, συνδέοντας την Ασία με την Ευρώπη. Συνεπώς, απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών στο Λιμάνι της Πάτρας.
Το ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο επιτρέπει την πολυτροπική σύνδεση λιμένας Πειραιά νέο δίκτυο (που περιλαμβάνει την Ολυμπία Οδό, τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και την Ιόνια Οδό) - λιμένας Πατρών. Αυτή η σύνδεση ανοίγει νέους ορίζοντες για την Ελλάδα καιτην εφοδιαστική αλυσίδα, αφού καθιστά εφικτή τη δημιουργία νέων εναλλακτικών μεταφορικών διαδρομών.
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών για τη σύνδεση του Λιμένα της Πάτρας με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων καλλιεργούν υψηλές προσδοκίες, καθώς θα γίνει το μοναδικό ευρωπαϊκό λιμάνι κατά μήκος τωνανατολικών ακτών του θαλασσίου διαδρόμου της Αδριατικής που θα συνδέεται με το μέσο σταθερής τροχιάς. Μια τέτοια εξέλιξη θα δώσει σημαντικό προβάδισμα στο Λιμάνι της Πάτρας, ώστε να εισέλθει στην αγορά της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά.
Ο επόμενος μεγάλος στόχος μας είναι η κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού τμήματος στο Λιμάνι της Πάτρας, το οποίο θα δώσει προοπτικές ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.
Πρόσφατα, προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση δύο σημαντικών συμφωνιών για το μέλλον του Λιμένα. Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με τη ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ, με σκοπό την προώθηση της χρήσης του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως ναυτιλιακό καύσιμο. Η υπογραφή του MoU αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση για το LNG bunkering στον Λιμένα Πατρών, ενώ αναμένεται να του δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία.
Η δεύτερη σημαντική συμφωνία αφορούσε την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος της διαχείρισης και λειτουργίας των υποδομών και υπηρεσιών υδατοδρομίου.
Με σταθερά βήματα προχωράμε στην ανάπτυξη, συνδέοντας πλοία, λιμάνια, πόλεις ανθρώπους.
ΟΛΠΑ ΑΕ
Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών
26333, Πάτρα
T: 2610365113
F: 2610365110
U: www.patrasport.gr
E: info@patrasport.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου