ΠΑΤΡΑ : Θέμα: «Τι γίνεται με το έργο ανάπλασης των πρώην αποθηκών ΑΣΟ;»


Ερώτηση στο Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη
Αφού δυστυχώς οριστικοποιήθηκε και επίσημα η διάλυση της σύμβασης του έργου μετατροπής των πρώην αποθηκών του ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο, (η σχετική απόφαση της διεύθυνσης αρχιτεκτονικού έργου του ∆ήμου Πατρέων αναρτήθηκε στο ∆ιαύγεια) καλείσθε να απαντήσετε στο Δημοτικό συμβούλιο και στις συνδημότες μας στα παρακάτω ερωτήματα : 


            Υπάρχει κίνδυνος  να χαθεί το έργο και η χρηματοδότησή του;
            Η απόφαση της διάλυσης μετά από αίτηση για διάλυση της σύμβασης του έργου που κατάθεσε ο πρώην ανάδοχος την 21η Φεβρουαρίου του 2020, αλλά και «το γεγονός ότι η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου» δηλαδή της δημοτικής αρχής πόση οικονομική ζημιά θα επιφέρει στο δημοτικό ταμείο και θα πληρώσουν τις δικές σας καθυστερήσεις από τη τσέπη τους οι λαϊκές οικογένειες, όπως συχνά πυκνά αποκαλείται τους επιφορτισμένους που καταβάλουν πανάκριβα δημοτικά τέλη ;
            Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει μετά την διάλυση της εργολαβίας  κατασκευής του έργου (το οποίο, σημειωτέον, έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους περίπου εννέα εκατ. ευρώ);
            Έχει δικαίωμα να προχωρήσει ο ∆ήμος σε νέα δημοπρασία για την ανακήρυξη αναδόχου που θα αναλάβει να μετατρέψει τις παλιές σταφιδαποθήκες σε σύγχρονο εκθεσιακό χώρο, παρότι υπάρχουν πληροφορίες, ότι η τρίτη κατά σειρά εταιρεία θέλει να εκτελέσει το έργο ;
            Επίσης το τελευταίο διάστημα έγιναν δημόσιες αναφορές και συζητήσεις για τις εργασίες αποξήλωσης του αμίαντου που καλύπτει τις στέγες και τα αετώματα των πρώην αποθηκών του ΑΣΟ. Το ζήτημα αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στην υπόθεση;
            Η αποξήλωση θα πραγματοποιηθεί με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο εργασιών που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και για την για την διαχείριση και απομάκρυνση της υπάρχουσας επικάλυψης από ελλενίτ και κάθε άλλου υλικού αμιάντου από το κτίριο, που το συνολικό εμβαδό ανέρχεται στα 7.000 m2,δηλαδή με συγκεκριμένη μέθοδο αφαίρεσης του επικίνδυνου υλικού, μέτρα για τον περιορισμό εκπομπών ινών ή σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον, τρόπο μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων αμιάντου, για το συνολικό βάρος των αποβλήτων που θα προκύψουν και το οποίο υπολογίζεται να είναι περίπου 105.000 kgr;
Ο ερωτών
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου