Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ΠελοποννήσουΕκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου (Ε.Υ.ΔΕ.Π.) η Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

 

 

 

 

 

Η υποβολή προτάσεων εκκινεί την 8η Οκτωβρίου και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι  δεν θα δοθεί καμία χρονική παράταση προκειμένου να καταστεί εφικτή η Ένταξη των Πράξεων μέχρι την 31/12/2020 που εκπνέει το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αυτής αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της (Ε.Υ.ΔΕ.Π.)  www.eydpelop.gr. και στις ιστοσελίδες των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

 

·      Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Τ: 2610 622711,                                             e-mail: diaxeiristiki1@diaxeiristiki.gr  www.diaxeiristiki.gr

·      Επιμελητήριο Αργολίδας: T: 27510 67216 (εσωτ. 5),                                                          e-mail: argolida@diaxeiristiki.grwww.arcci.gr

·      Επιμελητήριο Αρκαδίας: T: 2710 227141 (εσωτ. 7),                                                            e-mail: arcadia@diaxeiristiki.grwww.arcadianet.gr

·      Επιμελητήριο Κορινθίας: T: 27410 24464,                                                                               e-mail: korinthos@diaxeiristiki.gr www.korinthiacc.gr

·      Επιμελητήριο Λακωνίας: T: 27330 22279 (εσωτ. 4),                                                            e-mail: laconia@diaxeiristiki.grwww.laconiacci.gr

·      Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Τ: 27210 62200,                                                                              e-mail: messinia@diaxeeiristiki.gr www.messinianchamber.gr

 

 

 

 

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Παναρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου