ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ, ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΑΠ,  ΠΡΥΤΑΝΗ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Διαδοχικές συναντήσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, με  τον  Πρόεδρο του ΕΑΠ, τον  Πρύτανη  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αντιπροσωπείες  των δημοτικών παρατάξεων «Ώρα Πατρών» και «σπιράλ».
Τέλος  χθες μετέβη στην Αθήνα με τον Αντιπρύτανη Καθηγ. Δ. Μαντζαβίνο, όπου συναντήθηκαν με τον Προέδρο της ΕΘΑΑΕ Καθηγ. Π. Μήτκα, τον Υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο των συναντήσεων, οι συνεργασίες,  η ενημέρωση  για τα υπάρχοντα προβλήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και τα μείζονα θέματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης.  

 

Αρχικά τον Πρύτανη επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες  με τους  επικεφαλής  των δημοτικών παρατάξεων «Ώρα Πατρών» και «σπιράλ» κ.κ. Γ. Ρώρος και  Π. Ψωμάς. Για τα προβλήματα που προκύπτουν από την  υποστελέχωση του Πανεπιστημίου και προβλήματα των οποίων η επίλυση χρήζει της ουσιαστικής αρωγής του Δήμου Πατρέων, συζήτησε ο Πρύτανης με τις αντιπροσωπείες των δημοτικών παρατάξεων. Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης αναφέρθηκε σε θέματα που έχουν προκύψει λόγω των μειωμένων πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών τα οποία έχει  ήδη θέσει υπόψιν  του Δημάρχου Πατρέων  κ. Κ. Πελετίδη. Αυτά  αφορούν,  σε πρόταση του  για πολυετή παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων  του σχολικού συγκροτήματος και  του περιβάλλοντα χώρου άνω των αθλητικών εγκαταστάσεων, του βρεφονηπιακού σταθμού, και παραχώρησης αναγκαίας έκτασης για την κατασκευή οδού σύνδεσης της Γέφυρας Σελύμνου με τον κόμβο ΕΚΑΒ. Ως αντάλλαγμα των παραχωρήσεων του Πανεπιστήμιου προς το Δήμο,  ο Πρύτανης έχει προτείνει στον Δήμαρχο Πατρέων, την απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και τέλη, σύνδεση του οδικού φωτισμού των campus  με το δίκτυο της πόλης, συντηρήσεις και αναβαθμίσεις των παραχωρημένων χώρων, καθώς και μέριμνα για την αγέλη αδέσποτων σκύλων που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Οι αντιπροσωπείες των εν λόγω παρατάξεων και οι επικεφαλής αυτών, δεσμεύτηκαν να αναδείξουν τα συγκεκριμένα προβλήματα, όπως και κάθε πρόβλημα της Πανεπιστημιακής κοινότητας και να ζητούν την επίλυσή τους. Παράλληλα δήλωσαν πρόθυμοι  για συνεργασία στο πλαίσιο της σύζευξης  πόλης-πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο Εθιμοτυπικής Επίσκεψης επί τη αναλήψει των καθηκόντων της νέας Πρυτανικής Αρχής, επισκέφθηκε τον Πρύτανη ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής Οδυσσέας- Ιωάννης Ζώρας με τους αντιπρόεδρους του ΕΑΠ. Στο πλαίσιο της συνάντησης στην οποία παρευρέθησαν οι Αντιπρυτάνεις Δ. Μαντζαβίνος και Π. Δημόπουλος αντηλλάγησαν απόψεις για θέματα που απασχολούν τόσο το Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο και το ΕΑΠ.

Στην Κόρινθο συνάντησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή. Οι δύο Πρυτάνεις συζήτησαν το πλαίσιο συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Επίσης συμφώνησαν στη δημιουργία επιτροπής, η οποία θα εισηγηθεί λύσεις για τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ για τη παραχώρηση χώρων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Συνάντηση στην Αθήνα με Προέδρο της ΕΘΑΑΕ  Π. Μήτκα και Υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη, του Πρύτανη  Χ. Μπούρα και του Αντιπρύτανη Δ. Μαντζαβίνου
Χθες Πέμπτη 8/10/2020  στη συνάντηση με τον Προέδρο της ΕΘΑΑΕ Καθηγητή Π. Μήτκα, τον Υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, ο Πρύτανης Καθηγητής  Χ. Μπούρας και ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Δ. Μαντζαβίνος εξέθεσαν τα προβλήματα υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Πατρών. Παράλληλα παρουσίασαν το χάρτη της γεωγραφικής θέσης όλων των Τμημάτων, ενώ έγινε διεξοδική συζήτηση για τις προοπτικές κάθε Τμήματος. Επίσης  ζητήθηκαν θέσεις διδασκόντων όλων των βαθμίδων, διοικητικών υπαλλήλων και έκτακτου διδακτικού προσωπικού. Στο πλαίσιο των επιπλέον  προβλημάτων  που δημιουργεί η πανδημία, ζητήθηκε έκτακτη χρηματοδότηση για διδάσκοντες και προσωπικό καθαριότητας. Παρουσιάσθηκε η πρόοδος των εργασιών της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου Πατρών. Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη  Επιτροπή θα εισηγηθεί στην ΕΘΑΑΕ και το Υπ. Παιδείας  την ανάπτυξη και χωροθέτηση των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών, με κριτήρια ακαδημαϊκότητας, διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων, υποδομών, δυνατότητας φοιτητικής μέριμνας και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων. Ζητούμενο, η πραγμάτωση ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου Πανεπιστήμιου Πατρών, με υψηλού επιπέδου σπουδές, ένταση στην ερευνητική δραστηριότητα  και επικέντρωση στη  φοιτητική μέριμνα.

 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου

 


ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ, ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΑΠ,  ΠΡΥΤΑΝΗ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
Διαδοχικές συναντήσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, με  τον  Πρόεδρο του ΕΑΠ, τον  Πρύτανη  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αντιπροσωπείες  των δημοτικών παρατάξεων «Ώρα Πατρών» και «σπιράλ».
Τέλος  χθες μετέβη στην Αθήνα με τον Αντιπρύτανη Καθηγ. Δ. Μαντζαβίνο, όπου συναντήθηκαν με τον Προέδρο της ΕΘΑΑΕ Καθηγ. Π. Μήτκα, τον Υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο των συναντήσεων, οι συνεργασίες,  η ενημέρωση  για τα υπάρχοντα προβλήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και τα μείζονα θέματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης.  

Αρχικά τον Πρύτανη επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες  με τους  επικεφαλής  των δημοτικών παρατάξεων «Ώρα Πατρών» και «σπιράλ» κ.κ. Γ. Ρώρος και  Π. Ψωμάς. Για τα προβλήματα που προκύπτουν από την  υποστελέχωση του Πανεπιστημίου και προβλήματα των οποίων η επίλυση χρήζει της ουσιαστικής αρωγής του Δήμου Πατρέων, συζήτησε ο Πρύτανης με τις αντιπροσωπείες των δημοτικών παρατάξεων. Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης αναφέρθηκε σε θέματα που έχουν προκύψει λόγω των μειωμένων πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών τα οποία έχει  ήδη θέσει υπόψιν  του Δημάρχου Πατρέων  κ. Κ. Πελετίδη. Αυτά  αφορούν,  σε πρόταση του  για πολυετή παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων  του σχολικού συγκροτήματος και  του περιβάλλοντα χώρου άνω των αθλητικών εγκαταστάσεων, του βρεφονηπιακού σταθμού, και παραχώρησης αναγκαίας έκτασης για την κατασκευή οδού σύνδεσης της Γέφυρας Σελύμνου με τον κόμβο ΕΚΑΒ. Ως αντάλλαγμα των παραχωρήσεων του Πανεπιστήμιου προς το Δήμο,  ο Πρύτανης έχει προτείνει στον Δήμαρχο Πατρέων, την απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και τέλη, σύνδεση του οδικού φωτισμού των campus  με το δίκτυο της πόλης, συντηρήσεις και αναβαθμίσεις των παραχωρημένων χώρων, καθώς και μέριμνα για την αγέλη αδέσποτων σκύλων που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Οι αντιπροσωπείες των εν λόγω παρατάξεων και οι επικεφαλής αυτών, δεσμεύτηκαν να αναδείξουν τα συγκεκριμένα προβλήματα, όπως και κάθε πρόβλημα της Πανεπιστημιακής κοινότητας και να ζητούν την επίλυσή τους. Παράλληλα δήλωσαν πρόθυμοι  για συνεργασία στο πλαίσιο της σύζευξης  πόλης-πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο Εθιμοτυπικής Επίσκεψης επί τη αναλήψει των καθηκόντων της νέας Πρυτανικής Αρχής, επισκέφθηκε τον Πρύτανη ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής Οδυσσέας- Ιωάννης Ζώρας με τους αντιπρόεδρους του ΕΑΠ. Στο πλαίσιο της συνάντησης στην οποία παρευρέθησαν οι Αντιπρυτάνεις Δ. Μαντζαβίνος και Π. Δημόπουλος αντηλλάγησαν απόψεις για θέματα που απασχολούν τόσο το Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο και το ΕΑΠ.

Στην Κόρινθο συνάντησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή. Οι δύο Πρυτάνεις συζήτησαν το πλαίσιο συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Επίσης συμφώνησαν στη δημιουργία επιτροπής, η οποία θα εισηγηθεί λύσεις για τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ για τη παραχώρηση χώρων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Συνάντηση στην Αθήνα με Προέδρο της ΕΘΑΑΕ  Π. Μήτκα και Υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη, του Πρύτανη  Χ. Μπούρα και του Αντιπρύτανη Δ. Μαντζαβίνου
Χθες Πέμπτη 8/10/2020  στη συνάντηση με τον Προέδρο της ΕΘΑΑΕ Καθηγητή Π. Μήτκα, τον Υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, ο Πρύτανης Καθηγητής  Χ. Μπούρας και ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Δ. Μαντζαβίνος εξέθεσαν τα προβλήματα υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Πατρών. Παράλληλα παρουσίασαν το χάρτη της γεωγραφικής θέσης όλων των Τμημάτων, ενώ έγινε διεξοδική συζήτηση για τις προοπτικές κάθε Τμήματος. Επίσης  ζητήθηκαν θέσεις διδασκόντων όλων των βαθμίδων, διοικητικών υπαλλήλων και έκτακτου διδακτικού προσωπικού. Στο πλαίσιο των επιπλέον  προβλημάτων  που δημιουργεί η πανδημία, ζητήθηκε έκτακτη χρηματοδότηση για διδάσκοντες και προσωπικό καθαριότητας. Παρουσιάσθηκε η πρόοδος των εργασιών της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου Πατρών. Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη  Επιτροπή θα εισηγηθεί στην ΕΘΑΑΕ και το Υπ. Παιδείας  την ανάπτυξη και χωροθέτηση των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών, με κριτήρια ακαδημαϊκότητας, διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων, υποδομών, δυνατότητας φοιτητικής μέριμνας και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων. Ζητούμενο, η πραγμάτωση ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου Πανεπιστήμιου Πατρών, με υψηλού επιπέδου σπουδές, ένταση στην ερευνητική δραστηριότητα  και επικέντρωση στη  φοιτητική μέριμνα.

 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου