Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την άνοια από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.


Το έργο MoveYourHands for Dementia (MYH4D) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ ξεκίνησε επίσημα αυτή την εβδομάδα με την εναρκτήρια του συνάντηση. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη ενηλίκων και εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην αντιμετώπιση της άνοιας σε ενήλικες και ηλικιωμένους. Η παιδεία στον τομέα της υγείας για την άνοια παρέχει εφόδια σε ενήλικες και ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν το περιβάλλον τους με περισσότερη ευθύνη και ικανότητα ώστε να κάνουν ευνοϊκές επιλογές για την υγεία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων που ζουν με άνοια και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Η κοινοπραξία MYH4D αποτελείται από τέσσερις δημόσιους και ιδιωτικούς συνεργάτες εμπειρογνωμοσύνης που εμπλέκονται στην άνοια από την Ιταλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σλοβενία και τέσσερις τεχνικούς εταίρους από Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, κ. Σπύρος Συρμακέσης.

Στα πλαίσια του έργου, μεταξύ των άλλων θα υλοποιηθεί μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων (MOOC) με εκπαιδευτικό υλικό για τη διάγνωση της άνοιας σε πρώιμο στάδιο, την παροχή πρώτης βοήθειας σε ενήλικους και ηλικιωμένους με άνοια και την παροχή φροντίδας στο σπίτι για την ειδική αυτή κατηγορίας συνανθρώπων μας. Υπεύθυνος για την υλοποίηση της πλατφόρμας είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Πάτρα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου