ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ! Του Καθ. Πέτρου Π. Γρουμπού, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου ΠατρώνΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕ: Ηγέτες, κοινοβούλιο και Ευρωπαίοι Πολίτες

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σήμερα αναζητά μια νέα ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης που αποσκοπεί στην καθιέρωση μιας ισορροπημένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση τόσο της τακτικής όσο και της παράτυπης μετανάστευσης που βασίζεται στην αλληλεγγύη, η οποία πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για την ΕΕ. Θέλει να αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για την καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της μετανάστευσης. Στόχος της είναι να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση και το λαθρεμπόριο μεταναστών, να σώσει ζωές και να εξασφαλίσει τα εξωτερικά της σύνορα, προσελκύοντας ταυτόχρονα ταλέντο και δεξιότητες.

Το υπό εξέταση πρόβλημα είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο. Έχει επίσης γίνει άμεση απειλή για το μέλλον της ΕΕ, διότι τα τελευταία 10 χρόνια η μετανάστευση ανθρώπων στην ΕΕ μετέτρεψε ολόκληρη τη διαδικασία σε μια ασαφή και αβέβαιη παράνομη μετακίνηση ανθρώπων.

Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Αλλά όχι και άλυτο.

Αγαπητοί μου:

ΕΔΩ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κόσμος το 1994 με τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) και ο ΟΗΕ (1995,2000,2011,2013 και 2015)κατέληξε σε διάφορες διακηρύξεις και συμφωνίες για τη διεθνή μετανάστευση τόσο για τις εντός όσο και μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και των πιο ανεπτυγμένων περιοχών. Παρόλα αυτά, σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο, με βελτιωμένα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας και έντονες πολεμικές συγκρούσεις η διεθνής μετανάστευση αυξάνεται όχι μόνο στο μέγεθος αλλά και στο πεδίο εφαρμογής, στην πολυπλοκότητα και στον αντίκτυπο. Το χειρότερο απ’ όλα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση και το εμπόριο  (ακόμη και των αθώων παιδικών) ψυχών.

Είναι πλέον σαφές ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Το κοινοβούλιο της ΕΕ και οι ηγέτες της ΕΕ και τα κράτη μέλη, πρέπει να εξετάσουν σοβαρά αυτήν εδώ την πρόταση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζονται ανθρώπινη τεχνογνωσία-πόρους («εργαζόμενοι») για διάφορους λόγους.

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από όλο τον πλανήτη επιθυμούν να μεταναστεύσουν σε μια νέα χώρα και μακριά από τη δική τους, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι χώρες της ΕΕ που έχουν ανάγκη εργασίας ανακοινώνουν πόσα και το είδος εμπειρογνωμοσύνης  ή/και εργάτες που θέλουν να έχουν οι μετανάστες. Στέλνουν την ανακοίνωση και την περιγραφή «εργασίας» στη χώρα που έχουν  αντίστοιχα  προξενεία σε όλο τον πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι χώρες της ΕΕ θα προσελκύσουν τα καλύτερα και πιο καταρτισμένα άτομα που θα φέρουν στη χώρα τους. Από την άλλη πλευρά, οι πιθανοί μετανάστες υποβάλλουν αίτηση στο Προξενείο και εάν επιλεγούν από την αντίστοιχη χώρα, παίρνουν τις οικογένειες των και τα υπάρχοντά τους και μεταβαίνουν στην επιλεγμένη χώρα, ως νόμιμοι μετανάστες με όλα τα δικαιώματα που τους αξίζουν. Οι διαδικασίες είναι γνωστές - δείτε εάν απαιτείται βελτίωση. Αυτό κάνουν όλες οι πολιτισμένες  χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Αγγλία, Σουηδία, Ρωσία, κ.α.)

Βέβαια, με όλες τις νέες προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προσεγγιστούν από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μεταναστεύσει σε χώρα της ΕΕ. Μπορούν ακόμη να κάνουν αίτηση και ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούν στην Τουρκία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Βόρειας Αφρικής και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να εισέλθουν στην ΕΕ με παράνομο τρόπο, προσποιούμενοι ότι είναι «πρόσφυγες» και μάλιστα παράνομοι.

ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Εν τω μεταξύ: όσον αφορά τους πρόσφυγες στην Τουρκία, όλοι θα μπορούσαν να λάβουν προσωρινό άσυλο για 1-2 χρόνια. Όσοι επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Αγγλία, Ρωσία, Αυστραλία, Η Νότια Αμερική, η Μέση Ανατολή, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία κ.λπ.) θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια παρόμοια διαδικασία που αναπτύχθει πιο πάνω: θα ισχύουν τα ίδια για τα σχετικά ξένα προξενεία στην Τουρκία. (Σημείωση: λόγω του μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Τουρκία, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των προξενικών τους γραφείων στις διάφορες πόλεις της Τουρκίας). Η ΕΕ θα βοηθούσε τους πρόσφυγες στην Τουρκία για δύο χρόνια με τη διαχείριση και την επίβλεψη αυτής της διαδικασίας. Μια παρόμοια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για όλους τους παράνομους πρόσφυγες στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Τέλος, αυτή η νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να σταματήσει, αμέσως, κάθε παράνομη μετανάστευση. Επίσης, καμία χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν πρέπει να παρέχεται σε καμία ΜΚΟ.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΑΦΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Άρα, ηγέτες και πολίτες της ΕΕ το θέμα είναι πολύ απλό. Χρειαζόμαστε ένα ΞΕΚΑΘΑΡΟ νομικό πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής. Ξεκάθαρο, σημαίνει πρωτίστως ασφαλείς διακρίσεις μεταξύ πρόσφυγα, μετανάστη, λαθρομετανάστη και εισβολέα.  . Διεθνές νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά φαίνεται ότι στην ΕΕ δεν έχουμε καταλάβει (μάλλον δεν θέλουμε να καταλάβουμε)  ούτε τα βασικά της Συνθήκης της Γενεύης. Ας δούμε  μήπως χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, ιδίως μετά τις γνωστές  καταστρατηγήσεις. Όσον αφορά τη συμφωνία του Μαρακές, του  2019: κατ’ αρχάς δεν την αποδέχονται πολλά κράτη μέλη της ΕΕ:  (Ουγγαρία, Πολωνία, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία,  Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Κροατία). Στον ΟΗΕ  δεν ψηφίστηκε και από πολλά κράτη όπως: ΗΠΑ, Ρωσία, Αγγλία, Ισραήλ, Ελβετία,  Αυστραλία, Βραζιλία κ.α. Το Σύμφωνο του Μαρακές ενθαρρύνει σαφώς την παράνομη μετανάστευση. Η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες έχουν το δικαίωμα να μην τηρούν τη Συμφωνία του Μαρακές και να προστατεύουν τα σύνορά τους με οποιοδήποτε κόστος.ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.

ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ως εκ τούτου, η Ε.Ε. οφείλει να έχει μια σαφή και ξεκάθαρη νομοθεσία και πολιτική έναντι των προσφύγων και των μεταναστών. Επιπλέον, υπάρχει κάτι θεμελιώδες: οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πρέπει να έρχονται ως φίλοι - και πρέπει να συμπεριφέρονται ως φίλοι.

Οι παράνομοι μετανάστες και οι εισβολείς, από την άλλη πλευρά, έχουν τα αντίθετα χαρακτηριστικά: ΔΕΝ έρχονται ως φίλοι, ούτε συμπεριφέρονται σαν φίλοι. Είναι σαφές ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της σύγχυσης στην οποία καταδικάσατε την Ευρώπη: ότι δεν έχετε διακρίνει φίλους (πρόσφυγες, μετανάστες) από μη φίλους (παράνομους μετανάστες, εισβολείς-εισβολείς). Και αυτοί δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν ποτέ στην ΕΕ.

Κάθε χώρα που δεν συμμορφώνεται με τη νέα ΕΕ μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρές τιμωρίες και κυρώσεις. Αυτό θα ισχύει για όλες τις χώρες και κυρίως για την Τουρκία που δεν μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν παιχνίδια με πρόσφυγες ή να απειλούν και να εκφοβίζουν την Ευρώπη.

EΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ;

Δεδομένου ότι η συμφωνία του Μαρακές δεν έχει εγκριθεί από πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα: για μια συμφωνία, η οποία επηρεάζει τη ζωή κάθε πολίτη της ΕΕ και τη ζωή ολόκληρων χωρών, δεν θα έπρεπε  να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο της ΕΕ και / ή από όλα τα κοινοβούλια κρατών μελών της ΕΕ; Από όσο γνωρίζω, ότι ακόμη και αν κάποιο κοινοβούλιο έχει επικυρώσει τη συμφωνία του Μαρακές, είναι μη δεσμευτική. Επιπλέον, το σύμφωνο δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πυρά από πολλούς σε όλο τον κόσμο.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι το κοινοβούλιο της Γερμανίας ψήφισε να υποστηρίξει ένα αμφισβητούμενο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών στο Μαρακές με στόχο την προώθηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης σε όλο τον κόσμο. Η ψηφοφορία ήταν 372 (από 709 σύνολο) βουλευτές υπέρ της υποστήριξης του συμφώνου, με 153 κατά και 141 αποχές. Ενώ έδωσαν την υποστήριξή τους στην παγκόσμια συνθήκη, οι βουλευτές κάλεσαν την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι δεν "περιορίζει την εθνική κυριαρχία και το δικαίωμα της Γερμανίας να αποφασίζει η ίδια τη μεταναστευτική της πολιτική". Επομένως, κάθε χώρα έχει το ίδιο δικαίωμα!

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ

Εάν αυτές οι διαδικασίες δεν εγκριθούν σύντομα από την ΕΕ και εφαρμόζεται στη μετανάστευση, τότε το ευρωπαϊκό όραμα για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα γίνει ένα απρόσιτο όνειρο.

Πρέπει επίσης να είναι σαφές ότι ο ΕΕ πρέπει να βοηθήσει:

1) Σταματώντας όλους τους αδικαιολόγητους πολέμους και

2) Δημιουργία προγραμμάτων και ευκαιριών για την προώθηση περιφερειακών βιώσιμων ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της κίνησης των ανθρώπων προς την Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου