ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ


Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. που θα πραγματοποιηθεί την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα:

1)    Απαλλαγή υπoλόγου Πάγιας Προκαταβολής (Αραβαντινού) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

2)    1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 31/2020 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, 2) Έγκριση του 24-12-2020 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου, 3) Ανάθεση της «Κατεπείγουσας Προμήθειας – MODULE Διαλειτουργικότητας μεταξύ της πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων προς τους ΟΤΑ και της Εφαρμογής ΤΑΠ, ΔΦ,ΔΤ», CPV: 48900000-7, με συνολικό ποσό ανάθεσης 5.580,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με: το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) και την περ. ββ (απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους) του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-1» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

 

  ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ


Σημείωση: Η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται επείγουσα, λόγω λήξης του έτους.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου