ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ : Για την αναγκαιότητα εφαρμογής των μέτρων ...

   

κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, ενημερώνουμε τους συνδημότες  και παρακαλούμε για την αυστηρή εφαρμογή των παρακάτω  σε σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

  Οι Υπηρεσίες μας λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές Kοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με το αναγκαίο προσωπικό, για την παροχή κάθε υπηρεσίας. 

 Η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να υπάρξει εξυπηρέτηση με ηλεκτρονικό τρόπο και υποχρεωτικά μόνο κατόπιν ραντεβού.

        Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται αυστηρά όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού (όπως μάσκα – θερμομέτρηση – αποστάσεις – αναμονή) από κοινό και Υπηρεσίες.

         Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία θα γίνεται από 08:00 π.μ. έως 14:00.

         Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) με τον ίδιο τρόπο (ραντεβού) θα εξυπηρετούν από 08:00 π.μ. έως 15:00.

         Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση  γίνεται ηλεκτρονικά από τους εργαζόμενους του Δήμου που θα βρίσκονται στην εργασία τους, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 

                      Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

1)    Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών lannin@patras.gr  Τηλ: 2613.610367

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου