ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ : Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής & απάντηση για την παραπληροφόρηση περί των Σ.Μ.Α.

Οριστικός ανάδοχος για την αναβάθμιση του ΧΥΤ Καρβουναρίου

Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την επέκταση αναβάθμιση του ΧΥΤ Καρβουναρίου προέβη σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο έχει προϋπολογισμό   6.828.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» και θα το εκτελέσει η  «ΘΑΛΗΣ Π.Υ.Α.Ε.»

 

 

Προσωρινός ανάδοχος για  κυκλικό κόμβο στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων

Η Ο.Ε. ανέδειξε σήμερα τον προσωρινό ανάδοχο (ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Ε.) του έργου κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας, στη συμβολή με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 2.354.000 ευρώ.

Ανατίθεται η μελέτη για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του βυζαντινού μνημείου του Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας, προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46. Η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με ανάδοχο την Ένωση Οικ. Εταιρειών: «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

Άλλες αποφάσεις

Η Ο.Ε. στη σημερινή συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαδικασιών για τα έργα:

·       «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού  100.000  ευρώ.Ανάδοχος Γ. Ντάφλης.

·        «Άμεση  αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 52.080 ευρώ. Ανάδοχος: Σπυρίδων Ράπτης.

·        «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος: ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για κοινωνικά φροντιστήρια μαθητών οικονομικά αδύναμων οικογενειών Ν. Ιωαννίνων

Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2021 – 2022 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ , για τους κατοίκους των Δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ ,  για μαθήματα που διδάσκονται σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες.  Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από επιτροπή  στην οποία συμμετέχουν με εκπρόσωπο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν  οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω  : 

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.
 2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής .
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2021 (οικονομικού  έτους 2020) ή φωτοτυπία  φορολογικήςδήλωσης 2021  που παρελήφθη από την  Δ.Ο.Υ  ή εκτύπωση μέσω TAXIS  .
 5. Φωτοτυπία  του τελευταίου Ε9.

 

Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι:

Ø  Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω.

Ø  Φωτοτυπία διαζευκτηρίου, αγωγής διαζυγίου ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την διάσταση και την επιμέλεια των τέκνων .

Ø  Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Κάρτα Ανεργίας.

Ø  Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ..

 

  Τα σχετικά Έντυπα Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης θα διατίθενται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα4/10/2021 έως και την Παρασκευή 15/10/2021, κατά τις ώρες 08:30 – 14:00 ,  στο 128 γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο κτήριο του Διοικητηρίου Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα , (Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 87128 και 26510 87129 ).

 

Απάντηση για την παραπληροφόρηση περί των Σ.Μ.Α.

Α) Η «Λαϊκή Συσπείρωση» αν και αρκετές φορές έχει συζητηθεί το θέμα των ΣΜΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε ως ενημέρωση του Περιφερειάρχη, είτε ως θέμα Ημερήσιας Διάταξης (θυμίζουμε 19 Μαρτίου 2021),  επανέρχεται σε ζητήματα που έχουν ήδη απαντηθεί και σε ισχυρισμούς που τους έχουν ήδη διαψεύσει τα γεγονότα.

Είναι προφανές ότι ο συντάκτης της ανακοίνωσης, μην έχοντας κάτι άλλο να ‘εντυπωσιάσει’, εφαρμόζει τον «κλασικό κανόνα» της παραπολιτικής του πες, πες, όλο και κάτι θα μείνει.

 Επαναλαμβάνουμε τα παρακάτω, ευελπιστώντας να μη χρειαστεί να επανέλθουμε για ζητήματα που ήδη έχουν απαντηθεί πολλές φορές.

 • Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) κατασκευάσθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου με δημόσιο χρήμα (ΕΣΠΑ) για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον του κάθε Ηπειρώτη πολίτη.
 • Οι ΣΜΑ είναι έργο υποστηρικτικό του εργοστασίου επεξεργασίας των απορριμμάτων (ΜΕΑ Ηπείρου) και ως τέτοιο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.  Ας γνωρίζει η ΛΑ.ΣΥ. πως έξι χρόνια πίσω ΜΕΑ δεν υπήρχε και επομένως οι Δήμοι δεν διέθεταν τα ανταποδοτικά τέλη για την επεξεργασία των απορριμμάτων (όπως ανακριβώς υποστηρίζει, μπερδεύοντας σκοπίμως το έργο με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης)
 • Η ΜΕΑ Ηπείρου ξεκίνησε τη λειτουργία τέλη Μαρτίου 2019. Οι συμβάσεις κατασκευής των  ΣΜΑ με τους αντίστοιχους αναδόχους, υπογράφηκαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2018 και η αποπεράτωσή τους γινότανε  σταδιακά (ΣΜΑ Ζίτσας 30.04.2019, ΣΜΑ Άρτας 30.06.2019, ΣΜΑ Ιωαννίνων 30.07.2019 κ.ο.κ.)
 • Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει καλέσει προ πολλού τον ΦοΔΣΑ (και με έντονες πλέον έγγραφεςοχλήσεις από τον Μάϊο 2020 και εφεξής)- για το οποίο επίσης έχει γίνει ενημέρωση στο Π.Σ.-  είτε να διαθέσει προσωπικό δικό του, δηλαδή να  κάνει προσλήψεις, ή λειτουργόώστενα προχωρήσει η δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ, δηλαδή να εκπαιδευθεί το προσωπικό ή ο λειτουργός στο χειρισμό του εξοπλισμού τους για να μπορέσουν να τους λειτουργήσουν.
 • Η δημόσια ενημέρωση του Περιφερειάρχη (που έγινε σε απάντηση δημοσιογραφικού ερωτήματος) για ένα έργο που το έφερε σε πέρας η Περιφέρεια Ηπείρου, δεν μπορεί να επηρεάσει διαγωνιστικές διαδικασίες που δημοπρατούνται μάλιστα από άλλον φορέα, όπως καταλήγει «στο ασφαλές συμπέρασμα» αλλά εντέλει αφελές συμπέρασμα, η ΛΑ.ΣΥ., επικαλούμενη - κατά τη συνήθη τακτική της-  δήθεν ‘παζάρια’.
 • Το δημόσιο συμφέρον προσδιορίζεται μονοσήμαντα από την πραγματικότητα και όχι με εισαγωγικά ή άνευ από τη ΛΑ.ΣΥ.. Το δε συμφέρον του λαού δεν είναι μονοπώλιο που το εκπροσωπεί η εν λόγω παράταξη.  Ο Περιφερειάρχης, παραθέτοντας πραγματικά δεδομένα δεν προκαλεί,  αλλά ενημερώνει τον ηπειρωτικό λαό, εν αντιθέσει με κάποιους άλλους που προκαλούν και την κοινή λογική.
 • Αναφορικά με τους διαγωνισμούς των led, αν ήταν φωτογραφικοί, όπως κρίνει ‘επ’ ευκαιρία’ «η εκπρόσωπος των λαϊκών συμφερόντων» ΛΑ.ΣΥ., τότε μήπως μπορεί να απαντήσει για ποιό λόγο προσβλήθηκαν και ακυρώθηκαν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς; Μήπως εντέλει η ΛΑ.ΣΥ. -και όχι ο Περιφερειάρχης- πρέπει να είναι πιο προσεκτική στις παρεμβάσεις της και φειδωλή στα σχόλιά της;
 • Όσον αφορά τους «ακριβοπληρωμένους ιδιώτες νομικούς και τεχνικούς συμβούλους», ας έχει υπόψη της ότι ο τεχνικός σύμβουλος προβλεπόταν από την πράξη ένταξης και προέκυψε από διαγωνιστική διαδικασία, ενώ στην «ακριβοπληρωμένη» νομική σύμβουλο δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ αμοιβή.  Δεν ήξερε; Ας ρώταγε.

 

Β) Όσοι εξαντλούν τη ζωτικότητά τους  σε εσκεμμένη παραπληφοροφόρηση και διαστρέβλωση του περιεχομένου συμβάσεων, ηλεγμένων μάλιστα από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας, και αδυνατούν να αντιληφθούν νομικές έννοιες και κείμενα, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να γνωρίζουν ότι τα όρια μεταξύ δημοσιογραφίας και συκοφαντίας είναι απολύτως διακριτά.

 

Επί του προκειμένου τους γνωρίζουμε ότι είναι άλλο η ποσότητα των  Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)που προβλέπεται να μεταφέρεται κατ΄ έτος από τους ΣΜΑ προς το Εργοστάσιο (ΜΕΑ)σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Ηπείρου (ήτοι 67.694 τόνοι, όπως  προσδιορίσθηκε από την αρχική ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ το 2017) και άλλο η εγγυημένη προς τη ΜΕΑ ποσότητα των 80.000 τόνων, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο οι ποσότητες ΑΣΑ Δήμων που σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ θα εισκομίζονται απευθείας -και όχι μέσω ΣΜΑ- στη ΜΕΑ (βλ. λ.χ. Δήμος Δωδώνης) όσο και τα βιοαπόβλητα.

 

Επίσης  πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανόνες διαχείρισης των ΑΣΑ είναι ενιαίοι, προσδιορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία και δεν προσφέρονται για παραπολιτική ή ‘δημοσιογραφική’ ερμηνεία.

 

Τέλος, τους ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν εμπλέκεται στη μεταφορά των απορριμμάτων, ως εκ τούτου είναι αδύνατο να προβεί σε «απευθείας αναθέσεις» για το έργο ή ‘να στηρίζει’  με δηλώσεις «επιχειρηματικά συμφέροντα» σε έναν διαγωνισμό που δημοπρατεί άλλος Φορέας. 

 

 Σε όλα υπάρχουν όρια, εκτός από τη φαντασία ορισμένων που καλπάζει …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου