ΠΑΤΡΑ : «Ώρα της Γης» αφιερωμένη στη βιώσιμη κινητικότητα (Σάββατο 26/3)

Μείωση κατά 85% του ανθρακικού αποτυπώματος της Γέφυρας από το 201

Από το 2009 και την πρώτη της συμμετοχή στην «Ώρα της Γης», η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» παίρνει μέρος αδιάλειπτα στην παγκόσμια κινητοποίηση της WWF,

ενθαρρύνοντας πολίτες, θεσμούς, επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς, να απενεργοποιούν συμβολικά τον μη απαραίτητο ηλεκτρικό φωτισμό για εξήντα λεπτά (από τις 20:30 έως τις 21:30),

έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια, σε μία συμβολική κίνηση ευαισθητοποίησης υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο διάστημα αυτό η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει συνειδητά εφαρμόσει πολιτικές μείωσης των εταιρικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

ενώ εγχώριες και διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την αειφορική λειτουργία της Ζεύξης,

αναδεικνύοντας και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού status του στενού Ρίου – Αντιρρίου στα χρόνια που ακολούθησαν την κατασκευή της Γέφυρας.

 

Η συμμετοχή στην «Ώρα της Γης» το Σάββατο 26 Μαρτίου, λογίζεται ως μία ακόμη δημόσια δήλωση δέσμευσης στον παγκόσμιο αγώνα για ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Μία δέσμευση που εδράζεται σε μετρήσεις, οι οποίες τεκμαίρουν ότι χάρη στην εταιρική στρατηγική «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»

η εθνική μας Γέφυρα έχει από το 2015 ως τις ημέρες μας μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα κατά 84,5%.

 

Έτσι, ως αναπτυξιακή υποδομή κινητικότητας, στρατεύεται με επιτυχία στην υπόθεση της «θετικής κινητικότητας»

την οποία από κοινού πρεσβεύουν και υπηρετούν όλα τα ανά τον κόσμο έργα παραχώρησης της VINCI Highways, κυρίου μετόχου και της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 

 

Εύλογα λοιπόν η φετινή συμμετοχή της στην «Ώρα της Γης 2022» είναι αφιερωμένη στον αγώνα για την αειφορία ενός πλανήτη

0 οποίος χαρακτηρίζεται από τη δική του αέναη κινητικότητα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου