ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Εν όψει έναρξης αντιπυρικής περιόδου 2022 και σύμφωνα με την νέα Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022, ο Δήμος Πατρέων καλεί, όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων μέχρι 30 Απριλίου να φροντίσουν για την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης


(ξερά χόρτα -  ξερά κλαδιά – υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης -  κοπή ξερών δέντρων και των κλαδιών τους  - κλαδιών που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη 3 μέτρα από κτίσματα) καθώς και τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών που βρίσκονται εντός των οικοπέδων τους και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή στην ταχεία επέκταση αυτής, ώστε να συμβάλουμε όλοι στην πρόληψη πρόκλησης πυρκαγιών αλλά και για την αποφυγή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, των προστίμων που προβλέπονται από την νομοθεσία.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, των οποίων οι ιδιοκτησίες εφάπτονται με Δημοτικούς - Αγροτικούς οδούς, να προβούν ΑΜΕΣΑ στην κοπή των κλαδιών τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, από την νομοθεσία (άρθ. 290 Π.Κ., άρθ. 1008 Α.Κ.),  προβλέπεται ο Δήμος να προβεί σε κοπή κλάδων δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων εντός των ορίων του Δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου .

Η μεταφοράς της καύσιμης ύλης που θα παραχθεί από τον καθαρισμό οικοπέδων θα πρέπει να γίνει  με μέσα των ιδιοκτητών των οικοπέδων, στον χώρο του ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων (ΞΕΡΟΛΑΚΚΑ).

Ευελπιστούμε στην συνεργασία και στην άμεση ανταπόκριση των συνδημοτών μας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου