Ξεκινούν οι διαδικασίες επισκευής και ενίσχυσης του Κοργιαλένιου σχολικού κτιρίου Αργοστολίου προκειμένου να στεγάσει το Ειδικό και Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο Αργοστολίου και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)

Υπεγράφη από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσωννη σχετική Πράξη αποκατάστασης των ζημιών συνολικού προϋπολογισμού 2.261.200 ευρώ στο ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων

Την έναρξη των διαδικασιών επισκευής και ενίσχυσης της κτηριακής υποδομής του Κοργιαλένιου σχολικού συγκροτήματος Αργοστολίου προκειμένου να καταστεί λειτουργικό μετά την σεισμική καταπόνηση και των προβλημάτων του ώστε να στεγάσει το Ειδικό και Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο Αργοστολίου και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) σηματοδοτεί η υπογραφή από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου της 1ης Τροποποίησης της Πράξης “Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς, ενισχύσεις στο Κοργιαλένιο σχολικό κτίριο Αργοστολίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5013931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” και στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας”.

Το σχολικό συγκρότημα του Κοριαλένιου κτιρίου αποτελείται από τέσσερα κτίρια δύο και τριών ορόφων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σήμερα, λόγω της σεισμικής καταπόνησης και των προβλημάτων στη κτιριακή υποδομή το κτίριο δεν χρησιμοποιείται.

Πρόκειται να γίνουν στατικές ενισχύσεις στο φέροντα οργανισμό και επισκευές που προκλήθηκαν από τη φθορά του χρόνου σε διάφορες θέσεις των κτιρίων με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας και την περαιτέρω προστασία αυτών.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023.

 

Η πράξη ένταξης στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης κατά 511.200€, δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός ένταξης μεταβάλλεται σε 2.261.200 €, όπως και στην μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της πράξης και του μοναδικού υποέργου της έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου