Η δημιουργία ενός μεγάλους υγιούς ακτοπλοϊκού ομίλου, η διάσωση μια ιστορικής ακτοπλοϊκής εταιρείας, της ΑΝΕΚ και η περαιτέρω βελτίωση του παραγόμενου ακτοπλοϊκού έργου με ένα πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο στόλο είναι οι τρεις στόχοι που εξασφαλίζονται από την συμφωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica Group, σύμφωνα με τους εμπνευστές της.

Ένας γάμος αναμενόμενος εδώ και καιρό τελικά ανακοινώθηκε χθες και αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αλλά και την ευρύτερη μεσογειακή ακτοπλοϊκή αγορά καθώς με την απόκτηση της ΑΝΕΚ ο όμιλος Attica Group θα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη μεταξύ όλων των ακτοπλοϊκών ομίλων αναφορικά με τη δυνατότητα διακίνησης επιβατών (πάνω από 49.000), στην τρίτη θέση με όρους μεταφορικής ικανότητας οχημάτων (με περισσότερα από 40.000 lane meters) και στην τέταρτη θέση από την άποψη μεγέθους του στόλου.

Όπως τόνισαν χθες στα ΝΕΑ, στελέχη και των δυο εταιρειών η συμφωνία είναι καλή για όλους, πιστωτές, μετόχους επιβάτες και πολιτεία καθώς εξασφαλίζεται η διάσωση μιας μεγάλης και ιστορικής εταιρείας που είναι η ΑΝΕΚ τα σήματα της οποίας θα εξακολουθούν να πλέουν στο Αιγαίο. Επίσης ισχυροποιείται η Attica η οποία μεγαλώνει τον στόλο της και αποκτά μια περαιτέρω ευελιξία όσον αφορά στην αξιοποίηση του. Παράλληλα ο στόλος της ΑΝΕΚ η τουλάχιστον ένα σημαντικό τμήμα του μπορεί να εκσυγχρονισθεί περαιτέρω  μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα που ήδη έχει σχεδιάσει ο  όμιλος Attica αρχικούς ύψους 120 εκατ. ευρώ, προς όφελος και του επιβατικού κοινού και των υπηρεσιών που απολαμβάνει.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια στελέχη όσον αφορά την εμπορική πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά πράγματα καθώς 11 χρόνια τώρα οι δυο εταιρείας λειτουργούσαν υπό καθεστώς κοινοπραξίας στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής. Όσον αφορά το μετοχικό μέλλον του Ομίλου η περαιτέρω ενίσχυση τους μέσω του Χρηματιστηρίου φαίνεται είναι ένας βασικός στόχος.

Για το προσωπικό, τα  ίδια στελέχη σημείωναν ότι θα ακολουθεί το μοντέλο που υλοποιήθηκε με επιτυχία στην απορρόφηση  της Hellenic Seaways, όπου δόθηκαν κίνητρα για την αποχώρηση όσων το επιθυμούσαν.

Την διαδικασία της συγχώνευσης που αναμένεται να ολοκληρωθεί ουσιαστικά μετά το πρώτο εξάμηνο του 2023, παρακολουθεί πολύ στενά και ο μεγάλος ανταγωνιστής του ελληνικού ομίλου στην Κρήτη και Αδριατική, ο Ιταλικός όμιλος Grimaldi που ελέγχει στη χώρα μας τις Μινωικές Γραμμές. Την επόμενη εβδομάδα στο συνέδριο που διοργανώνουν οι Ιταλοί στο Σορέντο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Emanuele Grimaldi θα έχει την ευκαιρία όπως εκτιμάται για μία αναλυτική τοποθέτηση.

Πάντως και οι δυο πλευρές, χρόνια τώρα επισημαίνουν την ανάγκη εξορθολογισμού των γραμμών όπου δραστηριοποιούνται με την κάθε πλευρά όμως να δίνει το δικό της περιεχόμενο στην έννοια αυτή.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Attica Group επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας (Attica) και των μεγαλύτερων πιστωτών («Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», «Astir Npl Finance 2020-1 Designated Activity Company», «Cross Ocean Agg Company I») και μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου («Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», «Attica Bank», «Cross Ocean Agg Company I» και «VARMIN Α.Ε.Β.Ε.») της  «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης» (ΑΝΕΚ) που προβλέπει:

  • τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από τη εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και
  • την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής).

Η συμφωνία απεστάλη στις 20.9.2022, από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών θα συγκληθούν σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά τους για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιριών.

Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιριών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

Πηγή:  Τα Νέα