Αυτό τον χειμώνα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία βάζει σε μεγάλο κίνδυνο και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους, τόνισε μεταξύ άλλων ο γγ Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας στη Διάσκεψη των Γενικών Γραμματέων Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράγα.

Σχετικά με το πρώτο θέμα συζήτησης στην ατζέντα -το υψηλό ενεργειακό κόστος που απειλεί και τον αθλητισμό στην Ευρώπη- στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρωτάς υπογράμμισε την αναγκαιότητα ύπαρξης βιώσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την καθαρή ενέργεια και τη διατήρηση της ενέργειας.

Κίνδυνος διακοπής των κολυμβητηρίων

«Το θέμα των βιώσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται. Η εξοικονόμηση ενέργειας, οι περιβαλλοντικά φιλικά κατασκευές και οι ανανεώσιμες πηγές είναι οι καθιερωμένες λύσεις, είναι όμως μεσοπρόθεσμες, δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει στις απαιτούμενες επενδύσεις για να μπορέσουν να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, αυτό τον χειμώνα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία βάζει σε μεγάλο κίνδυνο και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερα τη λειτουργία των κολυμβητηρίων που καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια λόγω των θερμικών φορτίων. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η πλειονότητα αυτών των εγκαταστάσεων να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους, κάτι που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα αθλήματα του υγρού στίβου, αλλά και στους πολίτες που χρησιμοποιούν την πισίνα για άσκηση. Είναι προφανές ότι ως εκπρόσωποι της ηγεσίας του αθλητισμού των κυβερνήσεών μας δεν πρέπει να μείνουμε απλοί θεατές σε όλο αυτό, αλλά ούτε και η αθλητική ηγεσία της Ε.Ε. Μεμονωμένα μέτρα από τα κράτη μέλη ίσως δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, γι αυτό απαιτείται μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική, που θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, βοήθεια και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Μια ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων, αποκλειστικά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός ο αθλητισμός στην Ευρώπη.

Τα ελληνικά μέτρα

Σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η χώρα μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στον αθλητισμό ο κ. Μαυρωτάς επισήμανε ότι, «στην Ελλάδα δεν έχουν ληφθεί προς το παρόν μέτρα ειδικά για τον αθλητισμό, αλλά κεντρικά, όπως επιδοτήσεις για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τα καύσιμα των αυτοκινήτων. Υπάρχει ανάγκη για συνεννόηση των υπουργείων ώστε είτε να επιδοτηθούν οι ενεργοβόρες αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως τα κολυμβητήρια), είτε να μειωθεί ο σχετικός φόρος των καυσίμων για τη συγκεκριμένη χρήση, είτε να δοθεί μια πρόσθετη επιχορήγηση, έκτακτης ανάγκης από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να μην υπάρξει black out ειδικά στα αθλήματα υγρού στίβου.

Επιχορηγήσεις για αειφόρες εγκαταστάσεις

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η χώρα μας όσον αφορά την ύπαρξη αειφόρων αθλητικών εγκαταστάσεων, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, τόνισε πώς αποτελεί κεντρική πολιτική και μάλιστα είναι κριτήριο κατά την αξιολόγηση των επιχορηγήσεων από το κράτος. Για όλα τα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών εγκαταστάσεων, υπάρχει προϋπόθεση ότι πρέπει να συμμορφώνονται με την ενεργειακή κλάση Α για την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, στην τεχνική αξιολόγηση των έργων, λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες αειφορίας, από την αρμόδια επιτροπή. Εκτός αυτού, η ενεργειακή απόδοση και η καθαρή ενέργεια στις αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται πάντα στην ημερήσια διάταξη της ΓΓΑ. Αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DG – REFORM, δημιουργείται ένας οδηγός για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια) στο σχετικό προσωπικό.