ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ : Πως να διασφαλίσετε τον Διακριτικό Τίτλο της Επιχείρησής σας!

Σας υπενθυμίζουμε την δυνατότητά που έχετε να κατοχυρώσετε την Επωνυμία και τον Διακριτικό Τίτλο της επιχείρησής σας, σε επίπεδο νομού, αποφεύγοντας τυχόν συνέπειες της εφαρμογής του πρόσφατου νόμου 4919/2022 σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η.


Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε, ότι με τις ρυθμίσεις του Ν. 4919/2022 η πολιτεία επιχειρεί να προστατεύσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό δίνοντας την ευκαιρία, αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν σε κάθε επιχείρηση, να κατοχυρώσει την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο τηρώντας τον κανόνα της μοναδικότητας πανελλαδικά.

Έτσι, με την εφαρμογή της Νέας Έκδοσης Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.Μ.Η., η οποία αναμένεται ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, θα έχετε τη δυνατότητα να δεσμεύσετε την Επωνυμία και τον Διακριτικό Τίτλο της επιχείρησής σας ναι μεν σε πανελλαδικό επίπεδο, μόνο όμως στην περίπτωση που ο τίτλος που επιθυμείτε δεν είχε δηλωθεί μέχρι σήμερα σε κάποιον άλλο νομό.

Φυσικά οι υφιστάμενες Επωνυμίες & Διακριτικοί Τίτλοι που έχουν ήδη μέχρι και σήμερα  δηλωθεί στο Γ.Ε.Μ.Η., είναι διασφαλισμένοι και συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια.

Δηλαδή, εφόσον μία επωνυμία ή διακριτικός τίτλος κατοχυρωθεί από μια επιχείρηση, καμία άλλη δεν θα μπορεί να την χρησιμοποιήσει, είτε πρόκειται για νεοσύστατες επιχειρήσεις, είτε για τροποποιήσεις υπαρχόντων Επωνυμιών.

Γι’ αυτό εάν, έως σήμερα δεν έχετε καταχωρήσει Διακριτικό Τίτλο στο Γ.Ε.ΜΗ. και σας ενδιαφέρει η κατοχύρωση και η μοναδικότητά του σε επίπεδο νομούέχετε τώρα μία μοναδική ευκαιρία, ΠΡΙΝ την εφαρμογή της Νέας Έκδοσης Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.Μ.Η.να τον δηλώσετε στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου!

Ο έλεγχος μοναδικότητας στο επίπεδο νομού, θα γίνει σε μικρότερο πλήθος δεσμευμένων επωνυμιών, άρα οι πιθανότητες έγκρισής του είναι αυξημένες.

Στην περίπτωση που δεν αξιοποιήσετε τη συγκεκριμένη ευκαιρία και θελήσετε να ζητήσετε κατοχύρωση διακριτικού τίτλου της επιχείρησής σας, με τα νέα δεδομένα, για να εγκριθεί θα πρέπει να μην υπάρχει ίδιος κατοχυρωμένος διακριτικός τίτλος σε οποιοδήποτε άλλο νομό της χώρας μας. Αυτή η πιθανότητα θα είναι μειωμένη στατιστικά αφού πλέον θα απευθύνεται σε πανελλαδικό πλήθος δεσμευμένων επωνυμιών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με το μητρώο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, τηλ. 27210 62200 και email: info@mcci.gr
 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου