Σκληρό πόκερ στο καζίνο Ρίου, για τις αποζημιώσεις

Σκληρό πόκερ στα καζίνο Ρίου, Αλεξανδρούπολης για τις αποζημιώσεις 


Οι εργαζόμενοι δεν συναινούν με το ύψος της αποζημίωσης που προτείνει το fund Glafka Capital

Η διελκυστίνδα που έχει δημιουργηθεί σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τη δυσπιστία των εργαζομένων κατ’ αρχάς στο καζίνο Ρίου, ότι θα εισπράξουν στο ακέραιο τις δεδουλευμένες αποδοχές –και για το διάστημα που η επιχείρηση ήταν κλειστή– μαζί με τις προσαυξήσεις από φιλοδωρήματα, αργίες κ.τ.λ. Tο Glafka Capital έχει προτείνει, προτού επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης, να αποζημιώσει συνολικά με 400.000 ευρώ τους περισσότερους από τους 215 εργαζομένους (περίπου 25 υπάλληλοι εξέδωσαν διαταγή πληρωμής και κατάσχεσαν εξοπλισμό του καζίνο). Ωστόσο, οι εκπρόσωποί τους εμφανίζονται να μη συναινούν με τη συγκεκριμένη πρόταση, ζητώντας ως άμεσα καταβλητέα αποζημίωση το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία εξυγίανσης του καζίνο Ρίου, που έχει κατατεθεί στο δικαστήριο προς επικύρωση, έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, έχοντας υπογραφεί με πιστωτές που εκπροσωπούν το 68,9% του συνόλου των θιγομένων απαιτήσεων. Προβλέπει την πληρωμή κατά 100% των δεδουλευμένων αποδοχών, των οφειλών από μη διανεμηθέντα φιλοδωρήματα, των αποδοχών υπερημερίας λόγω επίσχεσης εργασίας, των επιδικασθέντων μισθών υπερημερίας και των οφειλομένων αποζημιώσεων. Οσον αφορά τους τόκους φιλοδωρημάτων, τις υποχρεώσεις αναπλήρωσης μισθολογικής απώλειας λόγω μερικής απασχόλησης και τις εκχωρημένες απαιτήσεις σε δικηγόρους από φιλοδωρήματα θα αναληφθούν σε ποσοστό 27% και θα αποπληρωθούν σε 240 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Ακόμη, προβλέπεται η ικανοποίηση των δεδουλευμένων αποδοχών που θα γεννηθούν από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης μέχρι την επικύρωσή της από τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης, τοποθετούνται σε 808.000 ευρώ οι δεδουλευμένες αποδοχές (1.10.2020-31.05.2022), 709.400 ευρώ οι επιδικασθέντες μισθοί υπερημερίας, 1,2 εκατ. ευρώ οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους, 1,2 εκατ. ευρώ οι οφειλές από μη διανεμηθέντα φιλοδωρήματα, 1,1 εκατ. ευρώ οι δεδουλευμένες αποδοχές (πριν από την 1.10.2020). Ολα αυτά τα ποσά περνούν στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Το ίδιο θα ισχύσει και για το σωματείο εργαζομένων, προς το οποίο οι οφειλές 321.000 ευρώ μεταφέρονται στη νέα εταιρεία και αποπληρώνονται στο 100% χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων. Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου ύψους 1,6 εκατ. ευρώ (70-80 άτομα), ενώ σχεδιάζεται και η υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) 4 εκατ. ευρώ, όπως και επιπρόσθετη ΑΜΚ μέσω debt to equity ύψους 6 εκατ. ευρώ.

kathimerini.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου