Παράταση της ελεύθερης διέλευσης από τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

 

Κατόπιν νεότερης οδηγίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρατείνεται η ελεύθερη
διέλευση των οχημάτων όλων τωνκατηγοριών από τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου μέχρι την 6η πρωϊνή της
Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου.
Εφόσον απαιτηθεί, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου