Ενημέρωση Επιμελητηρίου Αρκαδίας Nεα πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρείας


Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του - Αρκαδικές Επιχειρήσεις ότι σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκδόθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση
 5186/2024 σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με ΦΕΚ (Β' 556/26-1-2024), την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/ Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε 17 διαφορετικές Νομικές Μορφές.

 

Παράλληλα εκδόθηκαν από το Τμήμα ΓΕΜΗ–ΥΜΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης διευκρινιστικές «σύντομες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ».

Μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω αρχεία και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου