ΠΑΤΡΑ : Αναγκαία προϋπόθεση για τη συζήτηση της αίτησης της ΠΑΕ Παναχαϊκή Γ.Ε.


Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών, Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη συζήτηση της αίτησης της ΠΑΕ Παναχαϊκή Γ.Ε., για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ως έδρα της Π.Α.Ε., αποτελεί η άμεση εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ προς τον Δήμο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα δύο εξώδικα που εστάλησαν στην ΠΑΕ, το πρώτο από τις 4 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο στις 19 του ίδιου μήν
(Τα εξώδικα,  επισυνάπτονται)
Εξώδικη Πρόσκληση, Δήλωση και Επιφύλαξη


Του Δήμου Πατρέων, νόμιμα  εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχό του Κώστα Πελετίδη.

                                                           ΚΑΤΑ

         Της εν Πάτραις εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 2005» νόμιμα  εκπροσωπούμενης.
KOINOΠΟΙΟΥΜΕΝΟ: 1. Στην  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   ΟΣΦΠ και
                                     2. Στην Ε.Π.Ο. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ)

           --------------------------------------------------------------------------------                                                                      
Ως γνωστόν με υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σας παραχωρήσαμε το δικαίωμα χρήσης χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου για την πραγματοποίηση των επίσημων και φιλικών αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλου, για το διάστημα από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο του έτους 2014 με αντάλλαγμα την καταβολή 2.500,00€ κάθε μήνα, πλέον δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, δαπάνης προβολέων κ.λ.π.
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 σύμβαση μίσθωσης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου η οποία ήταν ορισμένου χρόνου έληξε αυτοδίκαια στο τέλος Ιουνίου 2014, έκτοτε δε δεν παρατάθηκε, ούτε συνήφθη μεταξύ μας νέα σύμβαση.
 Κακώς λοιπόν και παρανόμως έχετε εις χείρας σας και δεν μου παραδώσατε τα κλειδιά των χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.
Όλα αυτά σας τα γνωρίσαμε εγγράφως και με το από 4/9/2014 εξώδικό μας που σας επιδόθηκε με την υπ’ αριθ. 415/8-9-2014 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Πατρών Ανδριάνας Μπισμπίκη.
   Όμως παρά ταύτα μέχρι σήμερα δεν μας εξοφλήσατε το οφειλόμενο ποσόν που μας οφείλετε, ούτε μου παραδώσατε τα κλειδιά των χώρων του Σταδίου που κατέχετε παράνομα, ανακοινώσατε δε ότι την 23/9/2014 θα πραγματοποιήσετε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο τον αγώνα Κυπέλου με την ομάδα του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ».
    Σας δηλώνουμε με την παρούσα μας ότι δεν συναινούμε στην πραγματοποίηση του αγώνα Κυπέλου με τον «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ» αν εντός της σήμερον δεν καταρτίσουμε έγγραφη συμφωνία για τους όρους χρήσης του γηπέδου του αγώνα αυτού και σας καλούμε προς τούτο να προσέλθετε σήμερα στο Δημαρχιακό μας Κατάστημα για να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε την σχετική συμφωνία.

Αν δεν προσέλθετε εντός της σήμερον και δεν υπογράψουμε το απαραίτητο έγγραφο, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην επίλυση του παραπάνω θέματος και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνος εσάς.
Σας έχουμε δηλώσει ότι επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση του αγώνα κυπέλου της 23/9/2014 εφ’ όσον από την πλευρά μας διασφαλίσουμε το Δημόσιο συμφέρον, που ασφαλώς ταυτίζεται με το συμφέρον της ομάδος.


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε ένα έκαστο των  καθ’ ων στρέφεται αυτή για γνώση της και τα νόμιμα, αντιγράφων την επί λέξει στην περί επιδόσεως έκθεσή σου.


                                                                                   Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2014


                                                                                  
                     
          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                              Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ,
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                                    ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ


 Εξώδικη Πρόσκληση, Δήλωση και Επιφύλαξη


Του Δήμου Πατρέων, νόμιμα  εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχό του Κώστα Πελετίδη.

                                                           ΚΑΤΑ

         Της εν Πάτραις εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 2005» νόμιμα  εκπροσωπούμενης.
KOINOΠΟΙΟΥΜΕΝΟ: 1. Στην  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   ΟΣΦΠ και
                                     2. Στην Ε.Π.Ο. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ)

           --------------------------------------------------------------------------------                                                                      
Ως γνωστόν με υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σας παραχωρήσαμε το δικαίωμα χρήσης χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου για την πραγματοποίηση των επίσημων και φιλικών αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλου, για το διάστημα από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο του έτους 2014 με αντάλλαγμα την καταβολή 2.500,00€ κάθε μήνα, πλέον δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, δαπάνης προβολέων κ.λ.π.
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 σύμβαση μίσθωσης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου η οποία ήταν ορισμένου χρόνου έληξε αυτοδίκαια στο τέλος Ιουνίου 2014, έκτοτε δε δεν παρατάθηκε, ούτε συνήφθη μεταξύ μας νέα σύμβαση.
 Κακώς λοιπόν και παρανόμως έχετε εις χείρας σας και δεν μου παραδώσατε τα κλειδιά των χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.
Όλα αυτά σας τα γνωρίσαμε εγγράφως και με το από 4/9/2014 εξώδικό μας που σας επιδόθηκε με την υπ’ αριθ. 415/8-9-2014 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Πατρών Ανδριάνας Μπισμπίκη.
   Όμως παρά ταύτα μέχρι σήμερα δεν μας εξοφλήσατε το οφειλόμενο ποσόν που μας οφείλετε, ούτε μου παραδώσατε τα κλειδιά των χώρων του Σταδίου που κατέχετε παράνομα, ανακοινώσατε δε ότι την 23/9/2014 θα πραγματοποιήσετε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο τον αγώνα Κυπέλου με την ομάδα του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ».
    Σας δηλώνουμε με την παρούσα μας ότι δεν συναινούμε στην πραγματοποίηση του αγώνα Κυπέλου με τον «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ» αν εντός της σήμερον δεν καταρτίσουμε έγγραφη συμφωνία για τους όρους χρήσης του γηπέδου του αγώνα αυτού και σας καλούμε προς τούτο να προσέλθετε σήμερα στο Δημαρχιακό μας Κατάστημα για να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε την σχετική συμφωνία.

Αν δεν προσέλθετε εντός της σήμερον και δεν υπογράψουμε το απαραίτητο έγγραφο, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην επίλυση του παραπάνω θέματος και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνος εσάς.
Σας έχουμε δηλώσει ότι επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση του αγώνα κυπέλου της 23/9/2014 εφ’ όσον από την πλευρά μας διασφαλίσουμε το Δημόσιο συμφέρον, που ασφαλώς ταυτίζεται με το συμφέρον της ομάδος.


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε ένα έκαστο των  καθ’ ων στρέφεται αυτή για γνώση της και τα νόμιμα, αντιγράφων την επί λέξει στην περί επιδόσεως έκθεσή σου.


                                                                                   Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2014


                                                                                  
                     
          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                              Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ,
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                                    ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου