ΑΜΑΛΙΑΔΑ : «Η Ανάδειξη της Οικολογικής Γεωργίας και η σύνδεσή της με την Παράδοση»


H Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.),  η Ένωση Νέων Αγροτών Ηλείας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών Αμαλιάδας και Περιχώρων και η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών «Κυκεών» πραγματοποιεί  Ημερίδα με θέμα: «Η Ανάδειξη της Οικολογικής Γεωργίας και η σύνδεσή της με την Παράδοση».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο  Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας. 
Τα θέματα των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας είναι κατά σειρά τα εξής:
·        H Ανάδειξη του ρόλου της Οικολογικής γεωργίας με σκοπό τη διατήρηση του ίδιου γεωργικού επαγγέλματος
Ομιλητής: Βασιλόπουλος Χ. Θεόδωρος – Τεχνολόγος Γεωπόνος με ειδικότητα στην βιολογική καλλιέργεια, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας
·        Ενέργεια και αγρότης. Παρουσίαση ενεργειακών καλλιεργειών.Διαχείρiση αγροτικών παραπροϊόντων και αποβλήτων
Ομιλητής:  Κατσαλάς Σ. Χαράλαμπος - Μηχανολόγος-Μηχανικός MSc, Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών ‘’Κυκεών΄΄
·        Πλούτος της Ηλείας. Εναλλλακτικοί τρόποι φυτοπροστασίας στην οικολογική γεωργία
Ομιλητής: Λαγογιάννης Διονύσιος – Χημικός-Αγρότης
·        Ισχύουσα νομοθεσία για τους παραδοσιακούς σπόρους. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Ομιλητής: Σακελλαρόπουλος Περικλής-Δικηγόρος
·        Συμβολή των Παραδοσιακών Ποικιλιών Λαχανοκομικών Ειδών στην Ανάδειξη της Διατροφικής και Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.
Ομιλητής: Δρ Μπλέτσος Φώτης – Γεωπόνος -Πρώην Τακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
·        Ο προσδιορισμός των γενετικά τροποποιημένων σπόρων. Οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά μεταλλαγμένων καλλιεργειών
Ομιλητής: Tσουκαλάς Παύλος – Γεωπόνος-Τεχνολόγος,υπεύθυνος δειγματολειψίας Ερευνητικού εργαστηρίου Βiolab Πατρών.

Λίγα λόγια για τους συνδιοργανωτές:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών Αμαλιάδας και Περιχώρων αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή του, μέσω μιας συν-ιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής ,προμήθειας και εμπορίας των καταναλωτικών προϊόντων, γενικά, και ειδικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας μέσω αγροτικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Επίσης, δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης της συνεργασίας των βιοκαλλιεργητών μελών του τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για αυτό συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις γεγονός που το καθιστά ικανό να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των δράσεων που θα αναλάβει ως εταίρος της παρούσας πρωτοβουλίας.


‘’Η κίνηση πολιτών "ΚΥΚΕΩΝ" είναι μια ανεξάρτητη, αυτόνομη συλλογικότητα τοπικής δράσης με βασικό σκοπό την προβολή και προώθηση των ζητημάτων που αφορούν στη διάσωση της βιοποικιλότητας και του φυτογενετικού υλικού της Ηλείας καθώς και στην ανάδειξη της οικολογικής και παραδοσιακής γεωργίας και των μεθόδων της, προς όφελος των Ήλειων και εν γένει Ελλήνων πολιτών.’’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου