ΤΡΙΠΟΛΗ : Τροπολογία για 10ετή παράταση πυρόπληκτων δανείων


Τροπολογία, συνοδευομένη από την αιτιολογική έκθεση, για την αναστολή των διπλών δόσεων της 30ης Ιουνίου 2015, της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και της 30ης Ιουνίου 2016, απέστειλαν τα Επιμελητήρια των Νομών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, στην αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, κα Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων θεωρούν ότι είναι επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή της αποπληρωμής των συναφθέντων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δανείων τουλάχιστον για μία 10ετία με την τελευταία δόση να ορίζεται ως καταβλητέα την 31η Δεκεμβρίου 2029.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ
κ. Υπουργέ,
Μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007, δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες στις περιοχές που επλήγησαν να λάβουν δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα, με ευνοϊκούς όρους.
Λόγω των οικονομικών συνθηκών και της παρατεταμένης ύφεσης, εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις, σχετικές με την παράταση αποπληρωμής αυτών των δανείων.
Τελευταία, με την Υπουργική απόφαση 2/38310/0025 (ΦΕΚ 1262/16.5.2014), δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί σε αυτές τις διατάξεις, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλομένων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και την 31.12.2014.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και αποπληρώνεται μαζί με την δόση της 31.6.2015 και αντίστοιχα αποπληρώνονται και οι επόμενες δόσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις καλούνται, εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών, να καταβάλουν στις 30.6.2015, 31.12.2015 και 30.6.2016 δύο δόσεις μαζί, το οποίον είναι αδύνατο, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να καταγγελθούν τα δάνεια αυτά, με δυσμενείς επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και για το Δημόσιο, λόγω των εγγυήσεων.
Σημειώνεται, τα δάνεια αυτά, αφορούν εκατοντάδες επιχειρήσεις με χιλιάδες απασχολούμενους.
Στο πλαίσιο αυτό όπως θα δείτε και παρακάτω έχουμε ετοιμάσει αιτιολογική έκθεση και αντίστοιχη τροπολογία, και παρακαλούμε, αν συμφωνείτε, να την υπογράψετε και να την προωθήσετε.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΜπουντρούκαςΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 10ετή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η οικονομική κρίση που πλήττει θανάσιμα τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 καθιστά αδύνατη την έγκαιρη και συνεπή καταβολή και εξόφληση των δανεικών τους υποχρεώσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (36579/Β 1666/27.08.2007 Φ.Ε.Κ. 1740Β  και 2/54310/0025/13.09.2007 Φ.Ε.Κ. Β. 1858/13.09.2007),την εγκύκλιο  του Υπουργείου Οικονομικών 2/16553/0025/17.03.2010 και την υπουργική απόφαση περί αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31/12/2013 έως και την 31.12.2014 ( 2/38310/0025 Φ.Ε.Κ. 1262/16.05.2014). Είναι επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή της αποπληρωμής των συναφθέντων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δανείων τουλάχιστον για μία 10ετία με την τελευταία δόση να ορίζεται ως καταβλητέα την 31η Δεκεμβρίου 2029 καθώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα καταγγελθούν τα δάνεια με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες αλλά και για το Δημόσιο λόγω των εγγυήσεων.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
«Αναστέλλεται η καταβολή των διπλών δόσεων της 30ης Ιουνίου 2015, της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και της 30ης Ιουνίου 2016 για τα δάνεια που συνάφθηκαν δυνάμει των αποφάσεων  (36579/Β 1666/27.08.2007 Φ.Ε.Κ. 1740Β  και 2/54310/0025/13.09.2007 Φ.Ε.Κ. Β. 1858/13.09.2007), την εγκύκλιο  του Υπουργείου Οικονομικών 2/16553/0025/17.03.2010 και την υπουργική απόφαση περί αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31/12/2013 έως και την 31.12.2014 ( 2/38310/0025 Φ.Ε.Κ. 1262/16.05.2014) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η εξόφληση των εν λόγω δανείων ορίζεται για την 31η Δεκεμβρίου 2029 και όλες οι δόσεις αναπροσαρμόζονται στις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής τους, αρχής γενομένης  από την δόση της 30η Ιουνίου 2015.»

Η παραπάνω επιστολή έχει κοινοποιηθεί:
-        Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, κα Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη
-        Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κον Παναγιώτη Λαφαζάνη
-        Στους αντίστοιχούς βουλευτές των άμεσα ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων: Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας,  Ευβοίας, Λακωνίας Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου