ΠΑΤΡΑ : Βραβεία Πράσινης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στις Εταιρείες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Στην Απονομή Βραβείων Πράσινης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο Επιμελητήριο Αχαΐας, βραβεύτηκαν από
την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) οι εταιρίες της
Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του έργου Green
Business Innovation. Στόχος του διαγωνισμού ήταν να αναδείξει τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει «καλές πρακτικές» αειφόρου ανάπτυξης φιλικές προς
το περιβάλλον κατά την παραγωγή προϊόντων και πρόσφορα υπηρεσιών.


Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ΜΕΑΖΟΝ Α.Ε. και περιλαμβάνει μια υποτροφία
άξιας 4.600€ (100% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας) και δωρεάν
συμμετοχή σε ανοικτό σεμινάριο (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία VITALIA Ε.Π.Ε. και περιλαμβάνει μια
υποτροφία άξιας 2.300€ (50% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας) και
δωρεάν συμμετοχή σε ανοικτό σεμινάριο (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία Α. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε. και περιλαμβάνει μια
υποτροφία άξιας 1.150€ (25% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
Τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν στις ακόλουθες εταιρίες:
Για την Αειφορική Περιβαλλοντική Προστασία:
ΦΟΗ Ι. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΤΟΛΟΥ «ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ»
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΦΩΚΑΕΩΝ CHERRYLAND
Για την Εφαρμογή Οικολογικών Παραγωγικών Διαδικασιών:
LENNON ΕCO - GASTROBAR
Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΜΑΧΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου