ΠΑΤΡΑ : Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) πρόκειται να διενεργήσει διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών Δ.Ε.Π.


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) πρόκειται να διενεργήσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών Δ.Ε.Π. (Κτίριο Δ')». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και το έργο έχει προϋπολογισμό 13.284.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 


Οι προβλέψεις των επιμέρους λειτουργιών και των διαφόρων χώρων του κτιρίου αφορούν σε χώρους εργαστηρίων διδασκαλίας και έρευνας και γραφεία μελών Δ.Ε.Π., αίθουσα διαλέξεων 200 θέσεων εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα εξυπηρέτησης, το κεντρικό κυλικείο του συγκροτήματος καθώς και βοηθητικούς χώρους.
Το εν λόγω κτίριο αποτελεί συνέχεια αλλά και συνδετήριο κτιριακό συγκρότημα που θα ενοποιεί μελλοντικά τα Κτίρια Γ’ και Ε’ (Κτίρια Αιθουσών Ο.Σ.Σ. και Γραφείων Μελών Δ.Ε.Π.) καθώς και συμπλήρωση αυτών όσο αφορά τα έργα που συνδέονται με τον εγγύς περιβάλλοντα χώρο και τα έργα υποδομής και δικτύων που θα το υποστηρίζουν.
Επίσης με συνδυασμένη χρήση του αμφιθεάτρου με τις 16 σήμερα σε λειτουργία αίθουσες (που μπορούν να ενοποιούνται σε 12, 8 ή 4 αίθουσες μεγαλύτερου μεγέθους) των γειτονικών Κτιρίων Γ’ και Ε’, θα μπορούν μελλοντικά να φιλοξενούνται ημερίδες ακόμη και αναλόγου μεγέθους συνέδρια και επιστημονικά συμπόσια (mini συνεδριακό).
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Τοπικού Ρυμοτομικού και με βάση τα χαρακτηριστικά αισθητικής, μορφολογίας και δομής των κτιριακών μονάδων της Α΄ φάσης ανάπτυξης του Ιδρύματος.
Σε ότι αφορά στις ηλεκτρομηχανικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις, εκτός των συμβατικών συστημάτων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου με συγκεκριμένες ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα (σύστημα γεωθερμίας), αξιοποίηση όμβριων υδάτων με παροχέτευση αυτών από τις στέγες σε δεξαμενή και λοιπά συστήματα τα οποία συνεισφέρουν στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
Η κατασκευή του έργου προβλέπεται να διαρκέσει 24 μήνες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου