ΠΑΤΡΑ : Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης Γεωπληροφοριακών δεδομένων


Ο Δήμος Πατρέων ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης Γεωπληροφοριακών δεδομένων για την παροχή νέων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Πατρέων» διοργανώνει δύο ημερίδες για την παρουσίαση του έργου.


1η ημερίδα 3 Ιουλίου 2015 στην ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ (Αγ. Ανδρέου 12, Πάτρα)
10:00 – 10:30 Χαιρετισμοί (Κώστας Πελετίδης Δήμαρχος Πατρέων, Θανάσης Γιανναδάκης Πρόεδρος ΤΕΕ)
10:30 – 10:50 Παρουσίαση του Έργου (Στέλιος Σταματίου, Δήμος Πατρέων)
10:50 – 11:05 Υλοποίηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Δήμου Πατρέων (Βασίλης Τσίγκας, Ελληνική Φωτογραμμετρική ΕΠΕ)
11:05 – 11:25 Καταγραφή, Συλλογή και ψηφιοποίηση δεδομένων του Δήμου (Χρήστος Λιαπάκης , Geotech ΕΠΕ)
11:25 – 12:10 Εφαρμογές για τον Δήμο και τους Πολίτες του Γεωγραφικού Συστήματος  Πληροφοριών (Γεώργιος  Παπαδάκης , Ελληνική Φωτογραμμετρική ΕΠΕ)
12:10 – 12:40 Συζήτηση

2η ημερίδα 6 Ιουλίου 2015 στο ΤΕΕ (Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα)
18:00 – 18:20 Χαιρετισμοί (Παύλος Στάμος  Αντιδήμαρχος Πατρέων, Θανάσης Γιανναδάκης Πρόεδρος ΤΕΕ)
18:30 – 18:50 Παρουσίαση του Έργου (Στέλιος Σταματίου, Δήμος Πατρέων)
18:50 – 19:05 Υλοποίηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Δήμου Πατρέων (Βασίλης Τσίγκας, Ελληνική Φωτογραμμετρική ΕΠΕ)
19:05 – 19:25 Καταγραφή, Συλλογή και ψηφιοποίηση δεδομένων του Δήμου (Χρήστος Λιαπάκης , Geotech ΕΠΕ)
19:25 – 20:25 Εφαρμογές για τον Δήμο και τους Πολίτες του Γεωγραφικού Συστήματος  Πληροφοριών (Γεώργιος  Παπαδάκης , Ελληνική Φωτογραμμετρική ΕΠΕ)
20:25 – 21:00 Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου