ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

H A.E. TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι λόγω της τραπεζικής αργίας που αποφασίστηκε με την από 28.6.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η έναρξη καταβολής στους Μετόχους του μερίσματος χρήσης 2014 και των έκτακτων αποθεματικών που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19.6.2015 δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η Ιουλίου 2015 όπως είχε ανακοινωθεί.
Για τη νέα ημερομηνία και τον τρόπο πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2014 και των έκτακτων αποθεματικών θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2014 και της διανομής αποθεματικών είναι οι Μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου